1800-1881 en

Хугацаатай хадгаламж

Байгууллагын хугацаатай хадгаламж гэдэг нь ААН, Байгууллагууд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө тодорхой хугацаагаар зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр банкинд байршуулж, хүүгийн орлого олох боломжийг олгодог бүтээгдэхүүн юм.

АНГИЛАЛ Төгрөг Ам доллар
Жилийн хүү   Жилийн хүү  
30 - 59 хоног 6,5%   -  
60 - 89 хоног 7,3%   -
90 - 179 хоног 8,0%   1,0%  
180 - 269 хоног 11,0%   2,0%  
365 хоног 12,5%   3,0%  
370 - 730 хоног 12,5% -
Доод үлдэгдэл 1 000 000 1 000
Хугацаа цуцлах хүү олгохгүй


Тайлбар: Орлогын гүйлгээ хязгаарлахгүй. Бэлэн бусаар орлогын гүйлгээ хийхэд шимтгэлгүй. Хүүг гэрээт хугацааны эцэст олгоно. Гэрээт хугацаанаас өмнө хадгаламжаас зарлагын гүйлгээ хийвэл хадгаламжийн хүү олгогдохгүй.

Бүрдүүлэх материал

 • Байгууллагын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт /нотариатаар батлуулсан/
 • Данс нээх тухай бичгээр гаргасан хүсэлт

Давуу тал

 • Өндөр хүү
 • Хүүг тохиролцож болно
 • Орлогын гүйлгээ хязгаарлахгүй

 

Байгууллагын хугацаатай хадгаламж гэдэг нь ААН, Байгууллагууд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө тодорхой хугацаагаар зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр банкинд байршуулж, хүүгийн орлого олох боломжийг олгодог бүтээгдэхүүн юм.

АНГИЛАЛ Төгрөг Ам доллар
Жилийн хүү   Жилийн хүү  
30 - 59 хоног 6,5%   -  
60 - 89 хоног 7,3%   -
90 - 179 хоног 8,0%   1,0%  
180 - 269 хоног 11,0%   2,0%  
365 хоног 12,5%   3,0%  
370 - 730 хоног 12,5% -
Доод үлдэгдэл 1 000 000 1 000
Хугацаа цуцлах хүү олгохгүй


Тайлбар: Орлогын гүйлгээ хязгаарлахгүй. Бэлэн бусаар орлогын гүйлгээ хийхэд шимтгэлгүй. Хүүг гэрээт хугацааны эцэст олгоно. Гэрээт хугацаанаас өмнө хадгаламжаас зарлагын гүйлгээ хийвэл хадгаламжийн хүү олгогдохгүй.

Бүрдүүлэх материал

 • Байгууллагын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт /нотариатаар батлуулсан/
 • Данс нээх тухай бичгээр гаргасан хүсэлт

Давуу тал

 • Өндөр хүү
 • Хүүг тохиролцож болно
 • Орлогын гүйлгээ хязгаарлахгүй

 

Байгууллагын хугацаатай хадгаламж гэдэг нь ААН, Байгууллагууд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө тодорхой хугацаагаар зарлагын гүйлгээ хийхгүйгээр банкинд байршуулж, хүүгийн орлого олох боломжийг олгодог бүтээгдэхүүн юм.

АНГИЛАЛ Төгрөг Ам доллар
Жилийн хүү   Жилийн хүү  
30 - 59 хоног 6,5%   -  
60 - 89 хоног 7,3%   -
90 - 179 хоног 8,0%   1,0%  
180 - 269 хоног 11,0%   2,0%  
365 хоног 12,5%   3,0%  
370 - 730 хоног 12,5% -
Доод үлдэгдэл 1 000 000 1 000
Хугацаа цуцлах хүү олгохгүй


Тайлбар: Орлогын гүйлгээ хязгаарлахгүй. Бэлэн бусаар орлогын гүйлгээ хийхэд шимтгэлгүй. Хүүг гэрээт хугацааны эцэст олгоно. Гэрээт хугацаанаас өмнө хадгаламжаас зарлагын гүйлгээ хийвэл хадгаламжийн хүү олгогдохгүй.

Бүрдүүлэх материал

 • Байгууллагын гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгааны маягт /нотариатаар батлуулсан/
 • Данс нээх тухай бичгээр гаргасан хүсэлт

Давуу тал

 • Өндөр хүү
 • Хүүг тохиролцож болно
 • Орлогын гүйлгээ хязгаарлахгүй

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube