1800-1881 en

Хэрэглээний зээл
Хадгаламж барьцаалсан онлайн зээл

 

Төрийн Банкинд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа
Нийт хадгаламжийн 90 хувь хүртэл, 
Малчны хадгаламж, Хүүгээр арвижих 
Хугацаатай хадгаламж
барьцаалсан
тохиолдолд 80 хувь хүртэл
Төгрөг Хадгаламжийн сарын хүү + 0.5% Хүүхдийн хадгаламж, Орон сууцны хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар
Ам.доллар Хадгаламжийн сарын хүү + 0.4%

Өргөдлийн хураамж: Анх авахад 2,000  төгрөг / 2 ам.доллар, нэмэлт зээл авахад 2,000 төгрөг/ 2 ам.доллар

 

Төрийн Банкинд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа
Нийт хадгаламжийн 90 хувь хүртэл, 
Малчны хадгаламж, Хүүгээр арвижих 
Хугацаатай хадгаламж
барьцаалсан
тохиолдолд 80 хувь хүртэл
Төгрөг Хадгаламжийн сарын хүү + 0.5% Хүүхдийн хадгаламж, Орон сууцны хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар
Ам.доллар Хадгаламжийн сарын хүү + 0.4%

Өргөдлийн хураамж: Анх авахад 2,000  төгрөг / 2 ам.доллар, нэмэлт зээл авахад 2,000 төгрөг/ 2 ам.доллар

Төрийн Банкинд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа
Нийт хадгаламжийн 90 хувь хүртэл, 
Малчны хадгаламж, Хүүгээр арвижих 
Хугацаатай хадгаламж
барьцаалсан
тохиолдолд 80 хувь хүртэл
Төгрөг Хадгаламжийн сарын хүү + 0.5% Хүүхдийн хадгаламж, Орон сууцны хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар
Ам.доллар Хадгаламжийн сарын хүү + 0.4%

Өргөдлийн хураамж: Анх авахад 2,000  төгрөг / 2 ам.доллар, нэмэлт зээл авахад 2,000 төгрөг/ 2 ам.доллар

 

Төрийн Банкинд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа
Нийт хадгаламжийн 90 хувь хүртэл, 
Малчны хадгаламж, Хүүгээр арвижих 
Хугацаатай хадгаламж
барьцаалсан
тохиолдолд 80 хувь хүртэл
Төгрөг Хадгаламжийн сарын хүү + 0.5% Хүүхдийн хадгаламж, Орон сууцны хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар
Ам.доллар Хадгаламжийн сарын хүү + 0.4%

Өргөдлийн хураамж: Анх авахад 2,000  төгрөг / 2 ам.доллар, нэмэлт зээл авахад 2,000 төгрөг/ 2 ам.доллар

Төрийн Банкинд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа
Нийт хадгаламжийн 90 хувь хүртэл, 
Малчны хадгаламж, Хүүгээр арвижих 
Хугацаатай хадгаламж
барьцаалсан
тохиолдолд 80 хувь хүртэл
Төгрөг Хадгаламжийн сарын хүү + 0.5% Хүүхдийн хадгаламж, Орон сууцны хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар
Ам.доллар Хадгаламжийн сарын хүү + 0.4%

Өргөдлийн хураамж: Анх авахад 2,000  төгрөг / 2 ам.доллар, нэмэлт зээл авахад 2,000 төгрөг/ 2 ам.доллар

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube