1800-1881 en

Хэрэглээний зээл
Хадгаламжийн барьцаат зээл

Төрийн Банканд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна. Та хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан Төрийн Банкны аль ч салбар, тооцооны төвөөс зээл авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа
Төгрөг Ам.доллар Евро  Юань
Нийт хадгаламжийн 90 хувь хүртэл, Малчны хадгаламж, Хүүгээр арвижих хугацаатай хадгаламж барьцаалсан тохиолдолд 80 хувь хүртэл
 
Хадгаламжийн сарын хүү + 0.6% Хадгаламжийн сарын хүү + 0.4% Хүүхдийн хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар

 

Төгрөгийн хадгаламж барьцаалсан ам.долларын зээл

  УБ ОН Валют Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хүү   Тухайн хугацаат хадгаламжийн сарын хүүнээс – 0.2%

 

 USD

Нийт хадгаламжийн 80% хүртэл
Зээлийн хугацаа Хүүхдийн хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд дуусах хугацаагаар 

Өргөдлийн хураамж: 2,000 төг/ 1 ам.доллар
Шимтгэл: шимтгэлгүй

Төрийн Банканд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна. Та хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан Төрийн Банкны аль ч салбар, тооцооны төвөөс зээл авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа
Төгрөг Ам.доллар Евро  Юань
Нийт хадгаламжийн 90 хувь хүртэл, Малчны хадгаламж, Хүүгээр арвижих хугацаатай хадгаламж барьцаалсан тохиолдолд 80 хувь хүртэл
 
Хадгаламжийн сарын хүү + 0.6% Хадгаламжийн сарын хүү + 0.4% Хүүхдийн хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар

 

Төгрөгийн хадгаламж барьцаалсан ам.долларын зээл

  УБ ОН Валют Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хүү   Тухайн хугацаат хадгаламжийн сарын хүүнээс – 0.2%

 

 USD

Нийт хадгаламжийн 80% хүртэл
Зээлийн хугацаа Хүүхдийн хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд дуусах хугацаагаар 

Өргөдлийн хураамж: 2,000 төг/ 1 ам.доллар
Шимтгэл: шимтгэлгүй

Төрийн Банканд төгрөгийн болон валютын хугацаатай хадгаламжтай байгууллага, иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна. Та хугацаатай хадгаламжаа барьцаалан Төрийн Банкны аль ч салбар, тооцооны төвөөс зээл авах боломжтой.

Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа
Төгрөг Ам.доллар Евро  Юань
Нийт хадгаламжийн 90 хувь хүртэл, Малчны хадгаламж, Хүүгээр арвижих хугацаатай хадгаламж барьцаалсан тохиолдолд 80 хувь хүртэл
 
Хадгаламжийн сарын хүү + 0.6% Хадгаламжийн сарын хүү + 0.4% Хүүхдийн хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд хадгаламжийн дуусах хугацаагаар

 

Төгрөгийн хадгаламж барьцаалсан ам.долларын зээл

  УБ ОН Валют Зээлийн хэмжээ
Зээлийн хүү   Тухайн хугацаат хадгаламжийн сарын хүүнээс – 0.2%

 

 USD

Нийт хадгаламжийн 80% хүртэл
Зээлийн хугацаа Хүүхдийн хадгаламжийн хувьд 12 сар хүртэл, бусад хадгаламжийн хувьд дуусах хугацаагаар 

Өргөдлийн хураамж: 2,000 төг/ 1 ам.доллар
Шимтгэл: шимтгэлгүй

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube