1800-1881 en

Хэрэглээний зээл
Хөрөнгө барьцаалсан хэрэглээний зээл

Цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлогод тулгуурлан ирээдүйд орж ирэх мөнгөн орлого, цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлоготой зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн орон сууц, амины сууц, хашаа байшингийн үнэлгээнд тулгуурлан иргэдийн хувийн болон ахуйн хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдох зээл юм.

Төрөл Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /жилийн/ Зээлийн хугацаа 
УБ хотод Орон нутагт
1

Орон сууц барьцаалсан

100.0 сая        60 сая

 

21.6%-24%

50 хүртэл сар
2 Амины сууц барьцаалсан
 
40.0  сая  30 сая 50 хүртэл сар
3 Хашаа байшин барьцаалсан
 
30.0 сая Аймагт- 20  сая, Сумдад 10 сая 50 хүртэл сар
4

Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан

20.0 сая 10 сая 30 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 27.00%-24.58 %                                 
Шимтгэл:   Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая  төгрөгөөс хэтрэхгүй    
Өргөдлийн хураамж: 10,000 төгрөг 

 

 

Цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлогод тулгуурлан ирээдүйд орж ирэх мөнгөн орлого, цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлоготой зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн орон сууц, амины сууц, хашаа байшингийн үнэлгээнд тулгуурлан иргэдийн хувийн болон ахуйн хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдох зээл юм.

Төрөл Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /жилийн/ Зээлийн хугацаа 
УБ хотод Орон нутагт
1

Орон сууц барьцаалсан

100.0 сая        60 сая

 

21.6%-24%

50 хүртэл сар
2 Амины сууц барьцаалсан
 
40.0  сая  30 сая 50 хүртэл сар
3 Хашаа байшин барьцаалсан
 
30.0 сая Аймагт- 20  сая, Сумдад 10 сая 50 хүртэл сар
4

Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан

20.0 сая 10 сая 30 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 27.00%-24.58 %                                 
Шимтгэл:   Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая  төгрөгөөс хэтрэхгүй    
Өргөдлийн хураамж: 10,000 төгрөг 

 

 

Цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлогод тулгуурлан ирээдүйд орж ирэх мөнгөн орлого, цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлоготой зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн орон сууц, амины сууц, хашаа байшингийн үнэлгээнд тулгуурлан иргэдийн хувийн болон ахуйн хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдох зээл юм.

Төрөл Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /жилийн/ Зээлийн хугацаа 
УБ хотод Орон нутагт
1

Орон сууц барьцаалсан

100.0 сая        60 сая

 

21.6%-24%

50 хүртэл сар
2 Амины сууц барьцаалсан
 
40.0  сая  30 сая 50 хүртэл сар
3 Хашаа байшин барьцаалсан
 
30.0 сая Аймагт- 20  сая, Сумдад 10 сая 50 хүртэл сар
4

Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан

20.0 сая 10 сая 30 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 27.00%-24.58 %                                 
Шимтгэл:   Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая  төгрөгөөс хэтрэхгүй    
Өргөдлийн хураамж: 10,000 төгрөг 

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube