1800-1881 en

Хэрэглээний зээл
Цалингийн зээл

Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагын ажиллагсдад зориулсан, зээлийн төлбөрөө ирээдүйн цалин, түүнтэй адилтгах нөхөн олговрын орлогоороо эргүүлэн төлөх нөхцөл бүхий зээл юм.

 

Зээлийн  хүү  /жилийн/

12 сар хүртэл-16.8%

13-24 сар хүртэл-18% 

25-30 сар хүртэл-19.2%

Зээлийн хугацаа 30 хүртэл сар
Валют МNT
Зээлийн хэмжээ

50 сая төгрөг 

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 20.05%-18.72%                                 
Өргөдлийн хураамж: Анх авахад 2,000 төгрөг, нэмэлт зээл авахад 2,000 төгрөг
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1%

 

 

 

Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагын ажиллагсдад зориулсан, зээлийн төлбөрөө ирээдүйн цалин, түүнтэй адилтгах нөхөн олговрын орлогоороо эргүүлэн төлөх нөхцөл бүхий зээл юм.

 

Зээлийн  хүү  /жилийн/

12 сар хүртэл-16.8%

13-24 сар хүртэл-18% 

25-30 сар хүртэл-19.2%

Зээлийн хугацаа 30 хүртэл сар
Валют МNT
Зээлийн хэмжээ

50 сая төгрөг 

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 20.05%-18.72%                                 
Өргөдлийн хураамж: Анх авахад 2,000 төгрөг, нэмэлт зээл авахад 2,000 төгрөг
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1%

 

 

 

Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагын ажиллагсдад зориулсан, зээлийн төлбөрөө ирээдүйн цалин, түүнтэй адилтгах нөхөн олговрын орлогоороо эргүүлэн төлөх нөхцөл бүхий зээл юм.

 

Зээлийн  хүү  /жилийн/

12 сар хүртэл-16.8%

13-24 сар хүртэл-18% 

25-30 сар хүртэл-19.2%

Зээлийн хугацаа 30 хүртэл сар
Валют МNT
Зээлийн хэмжээ

50 сая төгрөг 

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 20.05%-18.72%                                 
Өргөдлийн хураамж: Анх авахад 2,000 төгрөг, нэмэлт зээл авахад 2,000 төгрөг
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1%

 

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube