1800-1881 en

Бизнесийн зээл
Бизнесийн зээлийн шугам

Зээлийн шугам нь аж ахуйн нэгжүүдэд бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэх, эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан зээл юм.

Зээлийн нөхцөл

Нөхцөл Тайлбар Хугацаа
Хэмжээ Зээл хүсч буй үеийн эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээг 1.5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээнээс хэтрэхгүй байх, 24 сар хүртэл
Зээлийн хүү Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн мөрдөж байгаа хүүгээр
Коммитмент хүү MNT USD
Жилийн хүү +4.8% Жилийн хүү +3.6%

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.62%-23.43%
Зээл хүсэх өргөдөл – 15,000 төгрөг /15 ам.доллар/
Зээл олголтын шимтгэл – Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй /2,000 ам доллараас хэтрэхгүй/

 

 

Зээлийн шугам нь аж ахуйн нэгжүүдэд бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэх, эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан зээл юм.

Зээлийн нөхцөл

Нөхцөл Тайлбар Хугацаа
Хэмжээ Зээл хүсч буй үеийн эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээг 1.5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээнээс хэтрэхгүй байх, 24 сар хүртэл
Зээлийн хүү Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн мөрдөж байгаа хүүгээр
Коммитмент хүү MNT USD
Жилийн хүү +4.8% Жилийн хүү +3.6%

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.62%-23.43%
Зээл хүсэх өргөдөл – 15,000 төгрөг /15 ам.доллар/
Зээл олголтын шимтгэл – Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй /2,000 ам доллараас хэтрэхгүй/

 

 

Зээлийн шугам нь аж ахуйн нэгжүүдэд бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлэх, эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэхэд зориулагдсан зээл юм.

Зээлийн нөхцөл

Нөхцөл Тайлбар Хугацаа
Хэмжээ Зээл хүсч буй үеийн эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээг 1.5 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээнээс хэтрэхгүй байх, 24 сар хүртэл
Зээлийн хүү Эргэлтийн хөрөнгийн зээлийн мөрдөж байгаа хүүгээр
Коммитмент хүү MNT USD
Жилийн хүү +4.8% Жилийн хүү +3.6%

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.62%-23.43%
Зээл хүсэх өргөдөл – 15,000 төгрөг /15 ам.доллар/
Зээл олголтын шимтгэл – Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй /2,000 ам доллараас хэтрэхгүй/

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube