1800-1881 en

Бизнесийн зээл
Хөрөнгө оруулалтын зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор суурь эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зорилгоор техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Зээлийн нөхцөл

Валют Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа /сараар/
MNT Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно. ** 18.0%-22.8% 60 хүртэл сар
USD 16.8%-20.4% 36 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.28%-23.09%

Зээл хүсэх өргөдөл – 15,000 төгрөг /15 ам.доллар/
Зээл олголтын шимтгэл – Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй /3,000 ам доллараас хэтрэхгүй/
/Нийт хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 30%-с багагүй хэмжээг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ./

 

 

 

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор суурь эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зорилгоор техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Зээлийн нөхцөл

Валют Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа /сараар/
MNT Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно. ** 18.0%-22.8% 60 хүртэл сар
USD 16.8%-20.4% 36 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.28%-23.09%

Зээл хүсэх өргөдөл – 15,000 төгрөг /15 ам.доллар/
Зээл олголтын шимтгэл – Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй /3,000 ам доллараас хэтрэхгүй/
/Нийт хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 30%-с багагүй хэмжээг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ./

 

 

 

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ өргөтгөх, үйл ажиллагааны ашиг орлого, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах зорилгоор суурь эргэлтийн хөрөнгө нэмэгдүүлэх зорилгоор техник технологи болон тоног төхөөрөмж худалдан авах, шинэчлэх, үндсэн хөрөнгө бэлтгэх, хөрөнгө оруулалт хийх зэрэг үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Зээлийн нөхцөл

Валют Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа /сараар/
MNT Бизнесийн онцлог цар хүрээнээс шалтгаалж тодорхойлно. ** 18.0%-22.8% 60 хүртэл сар
USD 16.8%-20.4% 36 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.28%-23.09%

Зээл хүсэх өргөдөл – 15,000 төгрөг /15 ам.доллар/
Зээл олголтын шимтгэл – Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй /3,000 ам доллараас хэтрэхгүй/
/Нийт хөрөнгө оруулалтын дүнгийн 30%-с багагүй хэмжээг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ./

 

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube