1800-1881 en

Бизнесийн зээл
Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зорилгоор хийгдэх төрөл бүрийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Зээлийн нөхцөл

  Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа
УБ ОН
MNT

 

500.000.000

18.0%-22.8% 40 хүртэл сар
USD 18.0-21.6%%

40 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.40%-23.21%

Шимтгэл: Зээл хүсэх өргөдөл – 10,000 төгрөг /10 ам.доллар/
Зээл олголтын шимтгэл – Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй  /3,000 ам доллараас хэтрэхгүй/

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зорилгоор хийгдэх төрөл бүрийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Зээлийн нөхцөл

  Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа
УБ ОН
MNT

 

500.000.000

18.0%-22.8% 40 хүртэл сар
USD 18.0-21.6%%

40 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.40%-23.21%

Шимтгэл: Зээл хүсэх өргөдөл – 10,000 төгрөг /10 ам.доллар/
Зээл олголтын шимтгэл – Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй  /3,000 ам доллараас хэтрэхгүй/

Бизнес эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагааны ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанараа сайжруулах зорилгоор хийгдэх төрөл бүрийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулагдана.

Зээлийн нөхцөл

  Зээлийн хэмжээ Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа
УБ ОН
MNT

 

500.000.000

18.0%-22.8% 40 хүртэл сар
USD 18.0-21.6%%

40 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.40%-23.21%

Шимтгэл: Зээл хүсэх өргөдөл – 10,000 төгрөг /10 ам.доллар/
Зээл олголтын шимтгэл – Олгосон зээлийн 1% буюу 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй  /3,000 ам доллараас хэтрэхгүй/

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube