1800-1881 en

Бизнесийн зээл
Бичил бизнесийн зээл

Бичил бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулан зөвхөн хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгогдох зээл юм. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа шаарддаггүй тул бусад зээлийн бүтээгдэхүүнээс онцлогтой.

Зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ 50.0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ 18.0%-22.8%
Хугацаа 40 хүртэл сар
Валют MNT

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.66%-23.48%
Шимтгэл:   
•Зээл хүсэх өргөдөл – 5,000 төгрөг
•Зээл олголтын шимтгэл – олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.


 

 

Бичил бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулан зөвхөн хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгогдох зээл юм. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа шаарддаггүй тул бусад зээлийн бүтээгдэхүүнээс онцлогтой.

Зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ 50.0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ 18.0%-22.8%
Хугацаа 40 хүртэл сар
Валют MNT

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.66%-23.48%
Шимтгэл:   
•Зээл хүсэх өргөдөл – 5,000 төгрөг
•Зээл олголтын шимтгэл – олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.


 

 

Бичил бизнесийн эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэхэд зориулан зөвхөн хөдлөх хөрөнгө барьцаалан олгогдох зээл юм. Үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаа шаарддаггүй тул бусад зээлийн бүтээгдэхүүнээс онцлогтой.

Зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ 50.0 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /жилийн/ 18.0%-22.8%
Хугацаа 40 хүртэл сар
Валют MNT

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.66%-23.48%
Шимтгэл:   
•Зээл хүсэх өргөдөл – 5,000 төгрөг
•Зээл олголтын шимтгэл – олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.


 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube