1800-1881 en

Ахуйн хэрэглээний зээл
Автомашин

Та бага хэмжээний урьдчилгаа төлж, ахуйн хэрэглээндээ зориулан автомашин худалдан авахад зориулагдсан зээл юм.

Төрөл  Зээлийн хэмжээ Валют Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа /сараар/ Урьдчилгаа
Шинэ автомашин

100 сая төгрөг,

50 мянган ам доллар хүртэл

MNT Урьдчилгаа
10%-21.6%
20%-20.4%
30%-19.2%

 

 

30 сар хүртэл

 

 

 

10%-30%
USD 16.8%-14.4%
Хуучин автомашин MNT Урьдчилгаа
10%-21.6%
20%-20.4%
30%-19.2%

10%-30%

 

Монгол улсад ашиглаж байсан хуучин автомашин 100 сая төгрөг, 50 мянган ам доллар хүртэл MNT Урьдчилгаа
10%-21.6%
20%-20.4%
30%-19.2%

10%-30%

 

USD 14.4%
USD 16.8%

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 20.06%-22.47%
Өргөдлийн хураамж: Шинэ автомашин-5,000 төгрөг, 
                                    Монгол улсад ашиглаж байсан хуучин автомашин-10,000
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1%  буюу 2 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
/**ҮХХ нэмэлтээр барьцаалсан  тохиолдолд хөрөнгийн үнэлгээнээс хамаарч урьдчилгаа төлбөр 0% хүртэл/

Та бага хэмжээний урьдчилгаа төлж, ахуйн хэрэглээндээ зориулан автомашин худалдан авахад зориулагдсан зээл юм.

Төрөл  Зээлийн хэмжээ Валют Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа /сараар/ Урьдчилгаа
Шинэ автомашин

100 сая төгрөг,

50 мянган ам доллар хүртэл

MNT Урьдчилгаа
10%-21.6%
20%-20.4%
30%-19.2%

 

 

30 сар хүртэл

 

 

 

10%-30%
USD 16.8%-14.4%
Хуучин автомашин MNT Урьдчилгаа
10%-21.6%
20%-20.4%
30%-19.2%

10%-30%

 

Монгол улсад ашиглаж байсан хуучин автомашин 100 сая төгрөг, 50 мянган ам доллар хүртэл MNT Урьдчилгаа
10%-21.6%
20%-20.4%
30%-19.2%

10%-30%

 

USD 14.4%
USD 16.8%

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 20.06%-22.47%
Өргөдлийн хураамж: Шинэ автомашин-5,000 төгрөг, 
                                    Монгол улсад ашиглаж байсан хуучин автомашин-10,000
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1%  буюу 2 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
/**ҮХХ нэмэлтээр барьцаалсан  тохиолдолд хөрөнгийн үнэлгээнээс хамаарч урьдчилгаа төлбөр 0% хүртэл/

Та бага хэмжээний урьдчилгаа төлж, ахуйн хэрэглээндээ зориулан автомашин худалдан авахад зориулагдсан зээл юм.

Төрөл  Зээлийн хэмжээ Валют Зээлийн хүү /жилээр/ Зээлийн хугацаа /сараар/ Урьдчилгаа
Шинэ автомашин

100 сая төгрөг,

50 мянган ам доллар хүртэл

MNT Урьдчилгаа
10%-21.6%
20%-20.4%
30%-19.2%

 

 

30 сар хүртэл

 

 

 

10%-30%
USD 16.8%-14.4%
Хуучин автомашин MNT Урьдчилгаа
10%-21.6%
20%-20.4%
30%-19.2%

10%-30%

 

Монгол улсад ашиглаж байсан хуучин автомашин 100 сая төгрөг, 50 мянган ам доллар хүртэл MNT Урьдчилгаа
10%-21.6%
20%-20.4%
30%-19.2%

10%-30%

 

USD 14.4%
USD 16.8%

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 20.06%-22.47%
Өргөдлийн хураамж: Шинэ автомашин-5,000 төгрөг, 
                                    Монгол улсад ашиглаж байсан хуучин автомашин-10,000
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1%  буюу 2 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
/**ҮХХ нэмэлтээр барьцаалсан  тохиолдолд хөрөнгийн үнэлгээнээс хамаарч урьдчилгаа төлбөр 0% хүртэл/

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube