1800-1881 en

Орон сууцны зээл
Орон сууц, хашаа, байшин худалдан авах зээл

Эрхэм харилцагч Таны Орон сууц, амины сууц, хашаа байшин худалдан авахад хэрэгцээтэй байгаа санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан Төрийн Банк орон сууц, хашаа, байшин худалдан авах зээлийг санал болгож байна.

 Зээлийн бүтээгдэхүүн Валют Зээлийн хүү /жилийн/ Урьдчилгаа  Зээлийн хугацаа

 

 

Орон сууц худалдан авах 

MNT 15.60%

 

30%

120 сар
хүртэл
MNT 16.80% 180 хүртэл сар
MNT 18.00% 240 хүртэл сар
USD 19.2% 30%

120 хүртэл сар

USD 18.0% 31%-с дээш
Хашаа байшин худалдан авах  MNT 18.0%-16.8% 30% 60 хүртэл сар
Амины сууц худалдан авах  MNT 18.0%-16.8% 30% 60 хүртэл сар
Амины сууц барих  MNT 18.0%-16.8% 30% 60 хүртэл сар
Хашаа байшин барих  MNT 18.0%-16.8% 30% 60 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.48%-15.87%
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 15,000 төгрөг

 

Эрхэм харилцагч Таны Орон сууц, амины сууц, хашаа байшин худалдан авахад хэрэгцээтэй байгаа санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан Төрийн Банк орон сууц, хашаа, байшин худалдан авах зээлийг санал болгож байна.

 Зээлийн бүтээгдэхүүн Валют Зээлийн хүү /жилийн/ Урьдчилгаа  Зээлийн хугацаа

 

 

Орон сууц худалдан авах 

MNT 15.60%

 

30%

120 сар
хүртэл
MNT 16.80% 180 хүртэл сар
MNT 18.00% 240 хүртэл сар
USD 19.2% 30%

120 хүртэл сар

USD 18.0% 31%-с дээш
Хашаа байшин худалдан авах  MNT 18.0%-16.8% 30% 60 хүртэл сар
Амины сууц худалдан авах  MNT 18.0%-16.8% 30% 60 хүртэл сар
Амины сууц барих  MNT 18.0%-16.8% 30% 60 хүртэл сар
Хашаа байшин барих  MNT 18.0%-16.8% 30% 60 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.48%-15.87%
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 15,000 төгрөг

 

Эрхэм харилцагч Таны Орон сууц, амины сууц, хашаа байшин худалдан авахад хэрэгцээтэй байгаа санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан Төрийн Банк орон сууц, хашаа, байшин худалдан авах зээлийг санал болгож байна.

 Зээлийн бүтээгдэхүүн Валют Зээлийн хүү /жилийн/ Урьдчилгаа  Зээлийн хугацаа

 

 

Орон сууц худалдан авах 

MNT 15.60%

 

30%

120 сар
хүртэл
MNT 16.80% 180 хүртэл сар
MNT 18.00% 240 хүртэл сар
USD 19.2% 30%

120 хүртэл сар

USD 18.0% 31%-с дээш
Хашаа байшин худалдан авах  MNT 18.0%-16.8% 30% 60 хүртэл сар
Амины сууц худалдан авах  MNT 18.0%-16.8% 30% 60 хүртэл сар
Амины сууц барих  MNT 18.0%-16.8% 30% 60 хүртэл сар
Хашаа байшин барих  MNT 18.0%-16.8% 30% 60 хүртэл сар

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 18.48%-15.87%
Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 15,000 төгрөг

 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube