1800-1881 en

Банкны баталгаа гаргах

Дотоод баталгааны нөхцөл Шимтгэл
Төгрөг Ам.доллар
Цуцлахад 0 төг 0 ам.дол
Эх үүсвэргүй баталгааны эрсдэлийн шимтгэл Гаргасан баталгааны дүнгээс жилийн 4%, сар бүр хүүг тооцож авна Гаргасан баталгааны дүнгээс жилийн 2%, сар бүр хүүг тооцож авна

 

*- Уг баталгааг 100 сая төгрөгөөс дээш болон түүнтэй тэнцэхүйц хэмжээний валютын хадгаламжийг 1 сараас дээш хугацаанд байршуулсан байгууллага болон хувь хүнд гаргана. 

Дотоод баталгааны нөхцөл Шимтгэл
Төгрөг Ам.доллар
Эх үүсвэртэй баталгааны шимтгэл 30,000 төг 30 ам.дол
Эх үүсвэргүй баталгааны шимтгэл
Чанарын баталгааны шимтгэл /эх үүсвэртэй/ 30,000 төг
Нөхцөлд өөрчлөлт оруулахад 15,000 төг 15 ам.дол
Цуцлахад 20,000 төг 20 ам.дол
Эх үүсвэргүй баталгааны эрсдэлийн шимтгэл Гаргасан баталгааны дүнгээс жилийн 10%, сар бүр хүүг тооцож авна
Хугацаатай хадгаламжаас эх үүсвэрийн дансанд тусгаарласан, хүү тооцдог эх үүсвэртэй баталгааны* эрсдэлийн шимтгэл Эх үүсвэрийн дансанд тусгаарласан дүнгээс жилийн 6%-ийн шимтгэлийг сар бүр тооцож авна. Эх үүсвэрийн дансанд тусгаарласан дүнгээс жилийн 3%-ийн шимтгэлийг сар бүр тооцож авна.

 

*- Уг баталгааг 100 сая төгрөгөөс дээш болон түүнтэй тэнцэхүйц хэмжээний валютын хадгаламжийг 1 сараас дээш хугацаанд байршуулсан байгууллага болон хувь хүнд гаргана. 

Дотоод баталгааны нөхцөл Шимтгэл
Төгрөг Ам.доллар
Эх үүсвэртэй баталгааны шимтгэл 30,000 төг 30 ам.дол
Эх үүсвэргүй баталгааны шимтгэл
Чанарын баталгааны шимтгэл /эх үүсвэртэй/ 30,000 төг
Нөхцөлд өөрчлөлт оруулахад 15,000 төг 15 ам.дол
Цуцлахад 20,000 төг 20 ам.дол
Эх үүсвэргүй баталгааны эрсдэлийн шимтгэл Гаргасан баталгааны дүнгээс жилийн 10%, сар бүр хүүг тооцож авна
Хугацаатай хадгаламжаас эх үүсвэрийн дансанд тусгаарласан, хүү тооцдог эх үүсвэртэй баталгааны* эрсдэлийн шимтгэл Эх үүсвэрийн дансанд тусгаарласан дүнгээс жилийн 6%-ийн шимтгэлийг сар бүр тооцож авна. Эх үүсвэрийн дансанд тусгаарласан дүнгээс жилийн 3%-ийн шимтгэлийг сар бүр тооцож авна.

 

*- Уг баталгааг 100 сая төгрөгөөс дээш болон түүнтэй тэнцэхүйц хэмжээний валютын хадгаламжийг 1 сараас дээш хугацаанд байршуулсан байгууллага болон хувь хүнд гаргана. 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube