1800-1881 en

Түгээмэл асуултууд

 • Картаа алдсан, гээсэн тохиолдолд хэрхэх вэ?

  - Төрийн банкны лавлах 1800-1881 утсанд хандан хаалгуулна. Та картаа нөхөн авахдаа Төрийн банкны аль ч салбараас захиалан авч болно.

 • Картаа гэмтээсэн /хугалсан, соронзон тууз зурагдсан/ тохиолдолд хэрхэх вэ?
  - Хэрвээ та картаа гэмтээвэл өөрт ойрхон дурын салбар дээр очиж нөхөн авч болно.

 • Картын үлдэгдлээ хэрхэн, хаана шалгах вэ?

  - АТМ буюу бэлэн мөнгөний машинаар
  - Мобайл, Мессежбанк, ТВ банк, Мессеж мэдээ үйлчилгээгээр
  - Төрийн банкны Интернэт банк, Смарт банкаар
  - Төрийн банкны бүх салбаруудаар

 • Картын пин кодоо мартсан бол яах вэ?
  - Та Төрийн банкны дурын салбар дээр очиж пин кодоо сэргээлгэж авах боломжтой.

 • Интернэт пин код гэж юу вэ? хэрхэн авах вэ? 
  - Картаар интернэт худалдаа хийхэд баталгаажуулах код ба Интернэт пин кодыг Төрийн банкны  АТМ, салбар, Харилцагчийн мэдээллийн төв 1800-1881-өөс авах боломжтой.

 • Картын нууцлалыг хэрхэн хангах вэ?
  - Карт болон картын нууцлалын мэдээллүүд /картын дугаар, пин код, и-пин код, CVV код, хугацаа дуусах огноо/-ийг бусдад дамжуулахгүй байх, гуравдагч этгээдэд мэдэгдсэн болон мэдэгдсэн байж болзошгүй талаар сэжиглэсэн даруйд банкинд хандах шаардлагатай.
  - Банкнаас картын хамт дугтуйд битүүмжлэн олгосон Пин кодыг цээжилж дугтуйг устгах, Пин кодоо картан дээр болон бусад зүйлс дээр бичиж тэмдэглэхгүй байх шаардлагатай.
  - Картаа хүлээн авахдаа картын ар талд гарын үсгээ зурж хэвшинэ үү.

 • Ямар тохиолдолд АТМ картыг хураах вэ?
  - Картын пин кодоо 3 удаа буруу оруулах, 
  - Хугацаа дууссан эсвэл идэвхгүй картаар гүйлгээ хийх оролдлого хийх
  - Гүйлгээ хийх явцад карт эзэмшигчийн зүгээс үйлдэл хийлгүй 10 секунд өнгөрөхөд аюулгүй байдлын  үүднээс АТМ картыг хураана.

   

 • Картаа АТМ-д хураалгасан тохиолдолд хэрхэх вэ?
  - Төрийн банкны карт бол харилцагчийн мэдээллийн төв 1800-1881-с тодруулсны үндсэн дээр ажлын 3-5 хоногийн дараа Төрийн банкны холбогдох салбараас авна. 
  - Бусад банкны карт бол карт гаргасан банкнаасаа ажлын 3-5 хоногийн дараа авна.

   

 • Төрийн банкны АТМ-д мөнгөө хураалгасан бол яаж мөнгөө авах вэ?
 • - Харилцагчийн АТМ-д мөнгө залгиулсан мөнгөө авах хүсэлтийг үндэслэн шалгаад ажлын 3-7 хоногийн дараа картын дансанд орно.

 • Төрийн банкны картыг аль банкны АТМ-ээр уншуулах боломжтой вэ?

  - Бүх банкны АТМ-ээр үйлчлүүлэх боломжтой.

 • Картаа АТМ-д хураалгасан үед данснаасаа мөнгө авч болохуу?

  - Картаа АТМ-д залгиулсан тохиолдолд банкны салбар, тооцооны төвөөс бичиг баримттай ирж зарлагын гүйлгээ хийлгэх боломжтой.

 • Хэрхэн яаралтай карт захиалах бэ?

  - Та дурын салбар дээр очин яаралтай карт захиалж болох бөгөөд ажлын 6 цагийн дотор карт хэвлэгдэж гарна.

 • Картын маргаантай гүйлгээ гэж юу вэ? 

- Карт эзэмшигчийн картаараа хийгдсэн гүйлгээг үл зөвшөөрч буй бүх төрлийн гүйлгээг маргаантай гүйлгээ гэнэ.

 • Маргаантай гүйлгээний хүсэлтээ хэрхэн гаргах вэ?

- Карт эзэмшигч та банкинд картын маргаантай гүйлгээний хүсэлт гаргахдаа доорх сувгуудаас өөрт тохиромжтойг сонгоно уу. Үүнд:

 • Төрийн банкны 540 гаруй салбар нэгжид хандах;
 • Төрийн банкны Харилцагчийн мэдээллийн төвийн 1800-1881 утсаар холбогдох;
 • Маргаантай гүйлгээний хүсэлтийг бөглөн dispute@statebank.mn и-мэйл хаягаар илгээх; 
 • Картын маргаантай гүйлгээ шийдвэрлэгдэх хугацаа хэдэн хоног байдаг вэ?

- Карт  эзэмшигч та гүйлгээ хийгдсэн өдрөөс тодорхой хугацааны дотор багтаан маргаантай гүйлгээний хүсэлтээ гаргаж, шийдвэрлүүлэх боломжтой. Дэлгэрэнгүйг доор харуулав.

Маргаантай гүйлгээний төрөл Хүсэлт гаргах хугацаа Шийдвэрлэх хугацаа Хүсэлтийн маягт татах
1 Төрийн банкны картаар Төрийн банкны  төхөрөөмж дээр хийгдсэн маргаантай гүйлгээ Гүйлгээ хийсэн өдрөөс хойш 60-90 хоног 5-14 хоног

 

Маягт татах

2 Төрийн банкны картаар дотоодын бусад банкны төхөрөөмж дээр хийгдсэн маргаантай гүйлгээ Гүйлгээ хийсэн өдрөөс хойш 55-90 хоног 7-14 хоног
3 Төрийн банкны картаар гадаадын банкны төхөрөөмж дээр хийгдсэн маргаантай гүйлгээ Гүйлгээ хийсэн өдрөөс хойш 60 хоног 45-120 хоног

Жич: Хүсэлт гаргах хугацаа нь дээрх хугацаанаас хэтэрсэн тохиолдолд хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй болохыг анхаарна уу
.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube