1800-1881 en

Төрийн банк малчдад олгосон зээлийн нөхцөлөө хөнгөллөө
2020.04.28

Цар тахлын нөлөөгөөр иргэд, аж ахуйн нэгжийн орлого буурч, малчид зээлээ хугацаандаа төлж чадахгүй байх эрсдэл үүссэнтэй холбогдуулан олгосон зээлийн нөхцөлөө хөнгөлж эхэллээ.

Тухайлбал зээлийн бүтээгдэхүүний нэмэгдүүлсэн хүүг чөлөөлөх, зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэлийг чөлөөлөх, зээлийн хугацааг 12 хүртэл сараар сунгах, зээлийн үндсэн төлбөрийг 12 хүртэл сараар хойшлуулах, уян хатан байдлаар шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээг авч, холбогдох чиглэлийг бүх салбар, нэгжүүддээ хүргүүлээд байна. 

Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт хүсэлтийг 2020 оны 7 сарын 31 –ний өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авч, шийдвэрлэнэ. 

Цар тахлын нөлөөгөөр иргэд, аж ахуйн нэгжийн орлого буурч, малчид зээлээ хугацаандаа төлж чадахгүй байх эрсдэл үүссэнтэй холбогдуулан олгосон зээлийн нөхцөлөө хөнгөлж эхэллээ.

Тухайлбал зээлийн бүтээгдэхүүний нэмэгдүүлсэн хүүг чөлөөлөх, зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэлийг чөлөөлөх, зээлийн хугацааг 12 хүртэл сараар сунгах, зээлийн үндсэн төлбөрийг 12 хүртэл сараар хойшлуулах, уян хатан байдлаар шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээг авч, холбогдох чиглэлийг бүх салбар, нэгжүүддээ хүргүүлээд байна. 

Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт хүсэлтийг 2020 оны 7 сарын 31 –ний өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авч, шийдвэрлэнэ. 

Цар тахлын нөлөөгөөр иргэд, аж ахуйн нэгжийн орлого буурч, малчид зээлээ хугацаандаа төлж чадахгүй байх эрсдэл үүссэнтэй холбогдуулан олгосон зээлийн нөхцөлөө хөнгөлж эхэллээ.

Тухайлбал зээлийн бүтээгдэхүүний нэмэгдүүлсэн хүүг чөлөөлөх, зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэлийг чөлөөлөх, зээлийн хугацааг 12 хүртэл сараар сунгах, зээлийн үндсэн төлбөрийг 12 хүртэл сараар хойшлуулах, уян хатан байдлаар шийдвэрлэх зэрэг арга хэмжээг авч, холбогдох чиглэлийг бүх салбар, нэгжүүддээ хүргүүлээд байна. 

Зээлийн гэрээнд өөрчлөлт хүсэлтийг 2020 оны 7 сарын 31 –ний өдрийг дуустал хугацаанд хүлээн авч, шийдвэрлэнэ. 

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube