1800-1881 en

ТӨРИЙН БАНК ХАРИЛЦАГЧАА ДЭМЖСЭН АРГА ХЭМЖЭЭГ АВЧ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.
2020.03.27

Дэлхий нийтээр тархаад буй “COVID-19”-ийн цар тахлаас үүдэлтэйгээр Монгол улсад  үүсээд байгаа эдийн засгийн хүндрэлтэй холбоотойгоор харилцагчдадаа санхүүгийн дарамтад орохоос урьдчилан сэргийлэх, энэ хүнд үеийг даван туулахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ТӨРИЙН БАНК  зээлийн гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулах үйлчилгээний шимтгэл болон хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд тооцдог нэмэгдүүлсэн хүү, торгуулиас  чөлөөлөх шийдвэрийг гаргаад байна.  

ТӨРИЙН БАНК нь орлого нь тасалдсан, доголдсон харилцагчдынхаа  зээлийн гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулах, нэмэгдүүлсэн хүүнээс чөлөөлөх хүсэлтийг онлайнаар авч ажиллаж байна.

Мөн хэрэглээний бүх төрлийн зээл, цалингийн, автомашины, лизингийн, малчны зээл, орон сууц, кредит картын зээлтэй харилцагчдын хувьд гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулан ямар нэгэн шимтгэл хураамж  авахгүйгээр газар дээр нь шийдвэрлэж байгаа болно. Төрийн банк нь цар тахлын үеэр харилцагчдадаа банканд ирэлгүйгээр төлбөрийг онлайнаар төлөх боломжийг олгон интернэт банкны болоод, шинээр карт захиалж буй харилцагчдадаа жилийн хураамжаас чөлөөлөх зэрэг арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

Дэлхий нийтээр тархаад буй “COVID-19”-ийн цар тахлаас үүдэлтэйгээр Монгол улсад  үүсээд байгаа эдийн засгийн хүндрэлтэй холбоотойгоор харилцагчдадаа санхүүгийн дарамтад орохоос урьдчилан сэргийлэх, энэ хүнд үеийг даван туулахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ТӨРИЙН БАНК  зээлийн гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулах үйлчилгээний шимтгэл болон хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд тооцдог нэмэгдүүлсэн хүү, торгуулиас  чөлөөлөх шийдвэрийг гаргаад байна.  

ТӨРИЙН БАНК нь орлого нь тасалдсан, доголдсон харилцагчдынхаа  зээлийн гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулах, нэмэгдүүлсэн хүүнээс чөлөөлөх хүсэлтийг онлайнаар авч ажиллаж байна.

Мөн хэрэглээний бүх төрлийн зээл, цалингийн, автомашины, лизингийн, малчны зээл, орон сууц, кредит картын зээлтэй харилцагчдын хувьд гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулан ямар нэгэн шимтгэл хураамж  авахгүйгээр газар дээр нь шийдвэрлэж байгаа болно. Төрийн банк нь цар тахлын үеэр харилцагчдадаа банканд ирэлгүйгээр төлбөрийг онлайнаар төлөх боломжийг олгон интернэт банкны болоод, шинээр карт захиалж буй харилцагчдадаа жилийн хураамжаас чөлөөлөх зэрэг арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

Дэлхий нийтээр тархаад буй “COVID-19”-ийн цар тахлаас үүдэлтэйгээр Монгол улсад  үүсээд байгаа эдийн засгийн хүндрэлтэй холбоотойгоор харилцагчдадаа санхүүгийн дарамтад орохоос урьдчилан сэргийлэх, энэ хүнд үеийг даван туулахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ТӨРИЙН БАНК  зээлийн гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулах үйлчилгээний шимтгэл болон хугацаа хэтэрсэн тохиолдолд тооцдог нэмэгдүүлсэн хүү, торгуулиас  чөлөөлөх шийдвэрийг гаргаад байна.  

ТӨРИЙН БАНК нь орлого нь тасалдсан, доголдсон харилцагчдынхаа  зээлийн гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулах, нэмэгдүүлсэн хүүнээс чөлөөлөх хүсэлтийг онлайнаар авч ажиллаж байна.

Мөн хэрэглээний бүх төрлийн зээл, цалингийн, автомашины, лизингийн, малчны зээл, орон сууц, кредит картын зээлтэй харилцагчдын хувьд гэрээний бүтцэд өөрчлөлт оруулан ямар нэгэн шимтгэл хураамж  авахгүйгээр газар дээр нь шийдвэрлэж байгаа болно. Төрийн банк нь цар тахлын үеэр харилцагчдадаа банканд ирэлгүйгээр төлбөрийг онлайнаар төлөх боломжийг олгон интернэт банкны болоод, шинээр карт захиалж буй харилцагчдадаа жилийн хураамжаас чөлөөлөх зэрэг арга хэмжээг авч ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Харилцагчийн мэдээллийн төв: 1800-1881
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595


 en
?
Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Ханшийн мэдээ Халамжийн мэдээ Онлайн туслах Санал хүсэлт Хаяг, байршил Twitter Facebook Youtube