1800-1881 mn

Даатгалын бүтээгдэхүүн

Төрийн банк нь иргэд, харилцагчиддаа даатгалын үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, даатгалын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр анхааран ажилладаг бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд ердийн даатгалын болон урт хугацааны даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг банкны үйлчилгээтэй хослуулан харилцагчид нэг цэгээс зуучлан хүргэхээр зорьж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажилладаг билээ.

 АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛ

ЗЭЭЛИЙН ДААТГАЛ

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

ЖОЛООЧИЙН  ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

 ГЭНЭТИЙН ОСОЛ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ДААТГАЛ

САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛ

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН  ДААТГАЛ

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ

Төрийн банк нь иргэд, харилцагчиддаа даатгалын үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, даатгалын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр анхааран ажилладаг бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд ердийн даатгалын болон урт хугацааны даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг банкны үйлчилгээтэй хослуулан харилцагчид нэг цэгээс зуучлан хүргэхээр зорьж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажилладаг билээ.

 АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛ

ЗЭЭЛИЙН ДААТГАЛ

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

ЖОЛООЧИЙН  ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

 ГЭНЭТИЙН ОСОЛ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ДААТГАЛ

САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛ

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН  ДААТГАЛ

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ


 

Төрийн банк нь иргэд, харилцагчиддаа даатгалын үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, даатгалын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх тал дээр анхааран ажилладаг бөгөөд энэхүү ажлын хүрээнд ердийн даатгалын болон урт хугацааны даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг банкны үйлчилгээтэй хослуулан харилцагчид нэг цэгээс зуучлан хүргэхээр зорьж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажилладаг билээ.

 АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

МАЛЫН ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН ДААТГАЛ

ЗЭЭЛИЙН ДААТГАЛ

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

ЖОЛООЧИЙН  ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

 ГЭНЭТИЙН ОСОЛ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ДААТГАЛ

САНХҮҮГИЙН ДААТГАЛ

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН  ДААТГАЛ

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ

For further information, please contact us at:
Customer information center: 1800-1881
Email address: contact@statebank.mn
Fax: 330595


 mn
?
Loan calculator Savings calculator Exchange rate Халамжийн мэдээ Online support Санал хүсэлт Location Twitter Facebook Youtube