1800-1881 mn

Мэдээллийн аюулгүй байдлын зөвлөмж

Төрийн Банк нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Харилцагч таны санхүүгийн болон хувийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдалд онцгой анхаарч, мэдээлэл алдагдах, мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй халдахаас сэргийлэн хамгийн сүүлийн үеийн хамгаалалтын техник, технологи, шифрлэлтийн аргыг судлан нэвтрүүлсээр ирлээ.

Технологийн асар хурдацтай хөгжлийн энэ эрин үед, банкны үйлчилгээг орон зайнаас үл хамааран олон сувгаар авч цаг хугацаагаа хэмнэх боломжтой болсон ч Та өөрийн хувийн болон санхүүгийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, таны мэдээллийн нууцлал алдагдсан сэжигтэй тохиолдолд Банкинд нэн даруй мэдээлэх үүрэгтэй. Танд дараах энгийн зөвлөмжийг хүргэж байна.

  1 ДАНСАА ХАМГААЛАХ
Харилцагч та банктай холбогдох болон хувийн мэдээллээ нууцалж хамгаалах нь  таны дансны аюулгүй байдлыг хангах суурь болдог тул дараах зөвлөмжийн дагуу дансаа хамгаална уу.
Үргэлжлүүлэх
  2 ГЯЛС БАНКНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Гялс банкны үйлчилгээг ашиглан та өөрийн цаг хугацааг хэмнэн, интернет сүлжээнд холбогдсон ямарч газраас банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой. Төрийн банк нь сүүлийн үеийн арга технологуудын ашиглан таны болон банкны үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Мөн та өөрийн зүгээс доорх аюулгүй байдлын зөвлөмжийг мөрдөж ажиллаарай.
Үргэлжлүүлэх
  3 КАРТЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Та картаараа АТМ ашиглан  гүйлгээ хийх, дансны хуулга харах, төлбөр төлөх зэрэг зэргийг өөрөө гардан гүйцэтгэх боломжтой ба POS машин ашиглан төлбөр төлөлт хийх боломжтой. Мөн та картаар үйлчилгээ авах үедээ өөрийн санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс доорх зөвлөмжийг мөрдлөг болгон ажиллаж заншаарай.
Үргэлжлүүлэх
  4 ИНТЕРНЭТ ЗАЛИЛАН
Таныг интернэт ашиглаж байхад, хувийн мэдээллийг тань олж авч улмаар, таны мөнгийг залилан авах эрсдэл үргэлж байдгийг санаарай.  Өөрийн компьютер, хувийн нууц мэдээллүүдээ хэрхэн хамгаалах болон интернэт залилангийн талаар ойлголттой байх нь чухал. Дараах төрлийн халдлагууд их тархсан байдаг.
Үргэлжлүүлэх

Төрийн Банк нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Харилцагч таны санхүүгийн болон хувийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдалд онцгой анхаарч, мэдээлэл алдагдах, мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй халдахаас сэргийлэн хамгийн сүүлийн үеийн хамгаалалтын техник, технологи, шифрлэлтийн аргыг судлан нэвтрүүлсээр ирлээ.

Технологийн асар хурдацтай хөгжлийн энэ эрин үед, банкны үйлчилгээг орон зайнаас үл хамааран олон сувгаар авч цаг хугацаагаа хэмнэх боломжтой болсон ч Та өөрийн хувийн болон санхүүгийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, таны мэдээллийн нууцлал алдагдсан сэжигтэй тохиолдолд Банкинд нэн даруй мэдээлэх үүрэгтэй. Танд дараах энгийн зөвлөмжийг хүргэж байна.

  1 ДАНСАА ХАМГААЛАХ
Харилцагч та банктай холбогдох болон хувийн мэдээллээ нууцалж хамгаалах нь  таны дансны аюулгүй байдлыг хангах суурь болдог тул дараах зөвлөмжийн дагуу дансаа хамгаална уу.
Үргэлжлүүлэх
  2 ГЯЛС БАНКНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Гялс банкны үйлчилгээг ашиглан та өөрийн цаг хугацааг хэмнэн, интернет сүлжээнд холбогдсон ямарч газраас банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой. Төрийн банк нь сүүлийн үеийн арга технологуудын ашиглан таны болон банкны үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Мөн та өөрийн зүгээс доорх аюулгүй байдлын зөвлөмжийг мөрдөж ажиллаарай.
Үргэлжлүүлэх
  3 КАРТЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Та картаараа АТМ ашиглан  гүйлгээ хийх, дансны хуулга харах, төлбөр төлөх зэрэг зэргийг өөрөө гардан гүйцэтгэх боломжтой ба POS машин ашиглан төлбөр төлөлт хийх боломжтой. Мөн та картаар үйлчилгээ авах үедээ өөрийн санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс доорх зөвлөмжийг мөрдлөг болгон ажиллаж заншаарай.
Үргэлжлүүлэх
  4 ИНТЕРНЭТ ЗАЛИЛАН
Таныг интернэт ашиглаж байхад, хувийн мэдээллийг тань олж авч улмаар, таны мөнгийг залилан авах эрсдэл үргэлж байдгийг санаарай.  Өөрийн компьютер, хувийн нууц мэдээллүүдээ хэрхэн хамгаалах болон интернэт залилангийн талаар ойлголттой байх нь чухал. Дараах төрлийн халдлагууд их тархсан байдаг.
Үргэлжлүүлэх

Төрийн Банк нь байгуулагдсан цагаасаа эхлэн Харилцагч таны санхүүгийн болон хувийн мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдалд онцгой анхаарч, мэдээлэл алдагдах, мэдээлэлд зөвшөөрөлгүй халдахаас сэргийлэн хамгийн сүүлийн үеийн хамгаалалтын техник, технологи, шифрлэлтийн аргыг судлан нэвтрүүлсээр ирлээ.

Технологийн асар хурдацтай хөгжлийн энэ эрин үед, банкны үйлчилгээг орон зайнаас үл хамааран олон сувгаар авч цаг хугацаагаа хэмнэх боломжтой болсон ч Та өөрийн хувийн болон санхүүгийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, таны мэдээллийн нууцлал алдагдсан сэжигтэй тохиолдолд Банкинд нэн даруй мэдээлэх үүрэгтэй. Танд дараах энгийн зөвлөмжийг хүргэж байна.

  1 ДАНСАА ХАМГААЛАХ
Харилцагч та банктай холбогдох болон хувийн мэдээллээ нууцалж хамгаалах нь  таны дансны аюулгүй байдлыг хангах суурь болдог тул дараах зөвлөмжийн дагуу дансаа хамгаална уу.
Үргэлжлүүлэх
  2 ГЯЛС БАНКНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Гялс банкны үйлчилгээг ашиглан та өөрийн цаг хугацааг хэмнэн, интернет сүлжээнд холбогдсон ямарч газраас банкны бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой. Төрийн банк нь сүүлийн үеийн арга технологуудын ашиглан таны болон банкны үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. Мөн та өөрийн зүгээс доорх аюулгүй байдлын зөвлөмжийг мөрдөж ажиллаарай.
Үргэлжлүүлэх
  3 КАРТЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Та картаараа АТМ ашиглан  гүйлгээ хийх, дансны хуулга харах, төлбөр төлөх зэрэг зэргийг өөрөө гардан гүйцэтгэх боломжтой ба POS машин ашиглан төлбөр төлөлт хийх боломжтой. Мөн та картаар үйлчилгээ авах үедээ өөрийн санхүүгийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс доорх зөвлөмжийг мөрдлөг болгон ажиллаж заншаарай.
Үргэлжлүүлэх
  4 ИНТЕРНЭТ ЗАЛИЛАН
Таныг интернэт ашиглаж байхад, хувийн мэдээллийг тань олж авч улмаар, таны мөнгийг залилан авах эрсдэл үргэлж байдгийг санаарай.  Өөрийн компьютер, хувийн нууц мэдээллүүдээ хэрхэн хамгаалах болон интернэт залилангийн талаар ойлголттой байх нь чухал. Дараах төрлийн халдлагууд их тархсан байдаг.
Үргэлжлүүлэх
For further information, please contact us at:
Customer information center: 1800-1881
Email address: contact@statebank.mn
Fax: 330595


 mn
?
Loan calculator Savings calculator Exchange rate Халамжийн мэдээ Online support Санал хүсэлт Location Twitter Facebook Youtube