Орон сууц, хашаа, байшин худалдан авах зээл

Эрхэм харилцагч Таны Орон сууц, амины сууц, хашаа байшин худалдан авахад хэрэгцээтэй байгаа санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан Төрийн Банк орон сууц, хашаа, байшин худалдан авах зээлийг санал болгож байна.

Орон сууц худалдан авах зээлийн нөхцөл:

  Зээлийн хэмжээ Зээлийн урьдчилгаа Зээлийн хүү /сараар/ Зээлийн хугацаа
 MNT Худалдан авах орон сууцны үнийн дүнгийн 70 хувиас хэтрэхгүй буюу Улаанбаатарт байрлалтай боло 100.000.000 хүртэл төгрөг, Орон нутгийн аймгийн төвд байрлалтай бол 50.000.000 хүртэл төгрөг, суманд байрлалтай бол 5.000.000 хүртэл төгрөг 30% 1.9% 120 хүртэл сар
31%-иас дээш 1.8%
30% 2.1% 121-180 хүртэл сар
31%-иас дээш 2.0%
USD Худалдан авах орон сууцны үнийн дүнгийн 70 хувиас хэтрэхгүй буюу Улаанбаатарт байрлалтай боло 100.000 хүртэл ам.доллар, Орон нутгийн аймгийн төвд байрлалтай бол 50 хүртэл сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар 30% 1.5% 120 хүртэл сар
31%-иас дээш 1.4%

  Хашаа байшин худалдан авах зээлийн нөхцөл:

  Зээлийн хэмжээ Зээлийн урьдчилгаа Зээлийн хүү /сараар/ Зээлийн хугацаа
 MNT Худалдан авах хашаа байшингийн үнийн дүнгийн 70%-иас хэтрэхгүй буюуУБ хотод байрлалтай бол 30,000,000 хүртэлтөгрөг,

 

 

 

Аймгийн төвд байрлалтай бол 20,000,000 хүртэл

Суманд байрлалтай бол 10,000,000 хүртэл

30% 1.9% 36 хүртэл сар
2.0% 37-60 хүртэл сар

  Амины сууц худалдан авах зээлийн нөхцөл:

  Зээлийн хэмжээ Зээлийн урьдчилгаа Зээлийн хүү /сараар/ Зээлийн хугацаа
 MNT Худалдан авах орон сууцны үнийн дүнгийн 70%-иас хэтрэхгүй буюуУБ хотод байрлалтай бол 80,000,000 хүртэлтөгрөг,т Орон нутгийн

 

 

 

аймгийн төвд байрлалтай бол 50,000,000 хүртэл

Суманд байрлалтай бол 15,000,000 хүртэл

30% 1.9% 36 хүртэл сар
2.0% 37-60 хүртэл сар

  Амины орон сууц барих зээл:

  Зээлийн хэмжээ Зээлийн урьдчилгаа Зээлийн хүү /сараар/ Зээлийн хугацаа
 MNT Улаанбаатар хотод 60.000.000 хүртэл төгрөг, орон нутгийн аймгийн төв буюу томоохон суурийн газар *Бор-Өндөр, Замын-Үүд, Зүүнхараа, Ханбогд, Цогт цэций, Хөтөл, Хархорин)40.000.000 хүртэл төгрөг, сумын төвд 15.000.000 хүртэл төгрөг /нийт өртөгийн 80 хувиас хэтрэхгүй/ 30% 1.9% 36 хүртэл сар
2.0% 37-60 хүртэл сар

Хашаа байшин барих зээл:

  Зээлийн хэмжээ Зээлийн урьдчилгаа Зээлийн хүү /сараар/ Зээлийн хугацаа
 MNT Улаанбаатар хотод 20.000.000 хүртэл төгрөг, орон нутагт 10.000.000 хүртэл төгрөг /нийт өртөгийн 80 хувиас хэтрэхгүй/ 30% 1.9% 36 хүртэл сар
2.0% 37-60 хүртэл сар

  Зээлдэгчид тавигдах шаардлага

 • Бусад банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээл, хүүгийн аливаа өргүй,
 • Худалдан авах орон сууц, хашаа байшингаа зөвхөн өөрөө болон гэр бүлээрээ амьдрах зориулалтаар ашиглах
 • Тогтмол мөнгөн орлоготой /цалин, бизнесийн орлого г.м/
 • Худалдан авах орон сууц, хашаа байшингаа сонгосон байх

Зээлийн бүрдүүлэх баримт бичиг

 • 1 хувь цээж зураг, иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Худалдах, худалдан авах гэрээ
 • Шинэ орон сууц худалдан авах бол урьдчилгаа төлсөн баримт
 • Цагдаагийн газрын тодорхойлолт,
 • Барьцаанд тавих бүх хөрөнгийн бичиг баримтуудын эх хувь,
 • Хамтран өмчлөгчдийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл /нотариатаар гэрчлүүлcэн байх/
 • Бусад банк болон ББСБ-аас зээл авч байсан бол зээлийн гэрээ болон зээл, хүүгийн төлбөр гүйцэтгэсэн баримтууд
 • Өрхийн орлого болон бизнесийн орлого баталгаажуулах баримт бичиг
 • Бизнестэй холбоотой бусад шаардлагатай баримтууд
 • Татвар төлсөн баримт


Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл:
Лавлах төв: 1800-1881 / Энгийн утасны тарифаар /
Имэйл хаяг: contact@statebank.mn
Факс: 330595