Автомат хуримтлалын үйлчилгээ

Үйлчилгээний нөхцөл:

  • Төлбөрийн гүйлгээний доод хэмжээ: 5,000₮ бөгөөд гүйлгээ хийсэн данснаас 5 минутын дотор бүхэлчилсэн дүнгийн зөрүүгээр хуримтлалын хадгаламжид шилжүүлэг хийгдэнэ.
  • Хуримтлалын хадгаламжид шилжүүлэх дүнгийн доод хэмжээ буюу бүхэлчилсэн дүнгийн зөрүү 100₮-с дээш байна.
  • Бүхэлчлэл: Таны хийсэн төлбөрийн гүйлгээний дүнгээс доорх 3 сонголтоор бүхэлчлэл тооцогдоно. Жишээ нь 12,277 төгрөгийн төлбөр хийгдсэн бол:
  • Мянгачлах сонголтоор:                    12,277₮ Þ 13,000-12,277=733₮ зөрүү
  • Таван мянгачлах сонголтоор:          12,277₮ Þ 15,000-12,277=2,733₮ зөрүү
  • Арван мянгачлах сонголтоор:         12,277₮ Þ 20,000-12,277=7,733₮ зөрүү
  • Автомат хуримтлалын үйлчилгээний жилийн хураамж 1,000 төгрөг

Хуримтлалын хадгаламжийн нөхцөл:

Хуримтлалын хадгаламж нь Автомат хуримтлалын үйлчилгээнд холбох зориулалт бүхий төгрөгийн хугацаатай хадгаламж байна.

Хуримтлалын хадгаламж

Төгрөг /жилийн хүү/

365 хоног

9,6%

Доод үлдэгдэл

0 төгрөг

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК