Хүүхдийн хадгаламж

Ангилал Төгрөг /жилийн хүү/
1-18 жил 10.40%*
Доод үлдэгдэл 10000 төгрөг

Тайлбар: Орлогын гүйлгээ хязгаарлахгүй. Хадгаламжийн хүү жил бүр тооцогдож дансанд олгогдох буюу хүүгийн хүү тооцогдоно. Хүүхдийн хадгаламжийн дуусах хугацааг хүүхэд 18 нас хүртэл харилцагчийн хүссэн хугацаагаар /жилээр/ оруулж гэрээ байгуулж болно. Хугацаа цуцалсан тохиолдолд тооцох хүү: Төгрөг – 3,6% хамгийн сүүлд хүү олгосноос хойш хуримтлагдсан хүүг буцаана

 *-“Хувьсах хүү” гэж зах зээлийн нөхцөл байдал, Банкны баримталж буй бодлого зэрэгтэй уялдуулан Банкнаас тухай бүр зарласан, гэрээний хугацаанд хувьсаж өөрчлөгдөх хүү. 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК