Иргэдийн хугацаатай хадгаламж

Хадгаламжийн данс нээх доод хэмжээ /дансны доод үлдэгдэл/

 

Төгрөг Доллар Юань
10,000 10 300

 

Иргэдийн хугацаатай хадгаламжийн хүү шимтгэл

АНГИЛАЛ Төгрөг
Жилийн хүү
30-59 хоног 8.00%
60-89 хоног 8.00%
90-179 хоног 9.10%*
180-269 хоног 10.60%*
270-364 хоног 11.50%*
365-539 хоног 12.60%*
540-729 хоног 12.80%*
730 хоног 12.90%*
Доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг
Хугацаа цуцлах 2.40%

 

АНГИЛАЛ Ам доллар Юань
Жилийн хүү Жилийн хүү
90-179 хоног 1.30%* 1.25%*
180-269 хоног 1.55%* 1.45%*
270-364 хоног 1.80%* 1.65%*
365-539  хоног 2.60%* 1.85%*
540-729 хоног 2.80%* 1.90%*
730 хоног 3.00%* 2.00%*
Доод үлдэгдэл 10 ам.доллар 300 юань
Хугацаа цуцлах 0.60% 0.30%

*Төрийн банктай урт хугацаагаар хамтран ажиллаж буй үнэнч харилцагчдадаа төгрөгийн 3-24 сарын хугацаатай хадгаламж шинээр нээх болон хадгаламжийн хугацаагаа сунгах тохиолдолд суурь хүүн дээр байршуулж буй хадгаламжийн хугацаа болон мөнгөн дүнгээс хамааран 3.50% хүртэл хүүний урамшууллыг олгоно.

 

*Гадаад валютын хугацаатай хадгаламжид 500 сая төгрөгтэй тэнцэх буюу түүнээс дээш дүнтэй гадаад валютаар хадгаламж нээлгэсэн, хугацаатай хадгаламжийн хугацааг сунгасан бол хадгаламжийн суурь хүүн дээр 1.00% хүртэл хүүний урамшууллыг олгоно. 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК