Хүртээмжтэй даатгал

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ  

Даатгалын зүйл: 

• Гэр, хашаа, байшин

 

Даатгалын үнэлгээ: 

• 1-5 сая төгрөг байна.

 

Даатгалын хамгаалалт: 

• Галын эрсдэл. 

 

Даатгахгүй байх тохиолдол:

• Эрсдэл өндөртэй бол;

• Зөвшөөрөлгүй газар баригдсан бол;

• Тодорхой хаяг байхгүй бол;

• Даатгалын зүйл айлгүй буюу эзэнгүй бол;

• Хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Даатгалын зүйл: 

• 18-аас дээш насны иргэд 

• 18 хүртэлх насны хүүхэд

 

Даатгалын үнэлгээ:

• 1 сая төгрөг байна.

 

Даатгалын хамгаалалт: 

• Гэнэтийн ослын улмаас нас барах болон хөдөлмөрийн чадвараа 70%-аас дээш алдах

 

Даатгахгүй байх тохиолдол:

• Тахир дутуу болон сэтгэцийн эмгэгтэй /хараагүй, дүлий, суумгай гэх мэт/ иргэн;

• Бүх аюултай спортын төрлүүдийн тамирчид, орлон тоглогч нар.

 

ӨРГӨӨ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ 

Даатгалын зүйл: 

• Нийтийн болон хувийн орон сууц;

• Гуравдагч этгээдийн үл хөдлөх хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага.

 

Даатгалын үнэлгээ:

• 3 сая төгрөг байна.

 

Даатгалын хамгаалалт: 

• Байгалийн /бороо, цасны ус гоожих, цанталт үүсэх/;

• Галын /гал түймэрт өртөх, гал алдах/;

• Усны /сантехникийн гэмтлээс үүссэн/.

 

Даатгахгүй байх тохиолдол:

• Гадна болон дотоод орчин нөхцөл, үйл ажиллагааны горим эрсдэл өндөртэй бол;

• Холбогдох эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр ашиглалтын шаардлага хангахгүй дахин төлөвлөлтөд орсон бол;

• Орон сууц нь техникийн нөхцөл стандартыг зөрчиж баригдсан бол.

 

ЗУСЛАН ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ДААТГАЛ 

• Амины орон сууц 

 

Даатгалын үнэлгээ:

• 20.0 сая төгрөг хүртэл /Зах зээлийн үнэ/

 

Даатгалын хамгаалалт: 

• Байгалийн эрсдэл  /Үер, аадар бороо, мөндөр, хүчтэй салхи, цасан болон шороон шуурга,  хөрсний нуралт, гулсалт, цөмрөлт, аянга цахилгаан, ой хээрийн гал түймэр/;

• Галын - Ахуйн гал түймэр, тэсрэлт, дэлбэрэлт;

• Усны - Ус алдалт, ус чийгийн нөлөөлөл;

• Цахилгааны - Цахилгааны хэлбэлзэл, цахилгааны хэт ачааллаас үүссэн эрсдэл;

• Гадны хүчин зүйлийн - Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдлээс учрах эрсдэл;

• Хулгайн эрсдэлээс барилгад учирсан хохирол.

 

Даатгахгүй байх тохиолдол:

• Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээгүй бол;

• Зуслангийн байшин эвдрэл хэт их гэмтэлтэй бол;

• Гадна болон дотоод орчин эрсдэл өндөртэй бол, тухайлбал намгархаг газар; үерийн аюул бүхий газарт баригдсан бол;

• Зөвшөөрөлгүй газар баригдсан бол;

• Харьяаллын бүртгэл байхгүй бол.

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК