ГАДААД ИНКАСС

  ИМПОРТЫН ИНКАСС

Шимтгэлийн хувь, хэмжээ

  Импортын инкасс мэдэгдэх

10 ам.доллар

  Төлбөрт гүйцэтгэх бүрт

20 ам.доллар

  Харилцагчийн хүсэлтээр авах шимтгэлүүд

  Өөрчлөлт мэдэгдэх

10 ам.доллар

  Цуцлах

10 ам.доллар

Импортын инкасстай холбогдон гарсан бусад шимтгэл, зардал

Инкасс хүлээн авагч хариуцна.

Бүрдүүлэх баримтууд:
  • Худалдааны гэрээ, нэхэмжлэх
  • Шаардлагатай тохиолдолд банкны комплаенс үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт баримт, мэдээллийг бүрдүүлнэ.
 

  ЭКСПОРТЫН ИНКАСС

Шимтгэлийн хувь, хэмжээ

  Экспортын инкасс нээх

20 ам.доллар

  Төлбөрт гүйцэтгэх бүрт

20 ам.доллар

  Харилцагчийн хүсэлтээр авах шимтгэлүүд

  Өөрчлөлт оруулах

10 ам.доллар

  Цуцлах

10 ам.доллар

  Баримтыг шуудангаар илгээх

Шуудангийн тарифаар

Экспортын инкасстай холбогдон гарсан бусад шимтгэл, зардал

Инкасс нээлгэгч хариуцна.

Бүрдүүлэх баримтууд:

  • Экспортын инкасс нээлгэх хүсэлт (татах)
  • Худалдааны гэрээ, нэхэмжлэх
  • Шаардлагатай тохиолдолд банкны комплаенс үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт баримт, мэдээллийг бүрдүүлнэ.
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК