ГАДААД БАТАЛГАА

ГАДААД БАТАЛГАА  ХҮЛЭЭН АВАХ

Шимтгэлийн хувь, хэмжээ

Гадаад баталгаа хүлээн авсныг  мэдэгдэх

15 ам.доллар

Нэхэмжлэл шалгаж, төлбөрт илгээх

0.05 хувь (доод хэмжээ 30 ам.дол, дээд хэмжээ 200 ам.дол)

Харилцагчийн хүсэлтээр авах шимтгэлүүд

Өөрчлөлт мэдэгдэх

10 ам.доллар

Цуцлах

30 ам.доллар

Баримтыг шуудангаар илгээх

Шуудангийн тарифаар

Гадаад баталгаатай холбогдон гарсан бусад шимтгэл, зардал

Баталгаа хүлээн ав

Бүрдүүлэх баримтууд:

  1. Талуудын хооронд байгуулсан гэрээ хэлцэл, нэхэмжлэл;
  2. Шаардлагатай тохиолдолд банкны комплаенс үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт баримт, мэдээллийг бүрдүүлнэ.

 

ГАДААД БАТАЛГАА ГАРГАХ

Шимтгэлийн хувь, хэмжээ

Эх үүсвэртэй

Эх үүсвэргүй

Гадаад баталгаа гаргах

50 ам.доллар

50 ам.доллар

Төлбөр гүйцэтгэх

20 ам.доллар

20 ам.доллар

Эрсдэлийн шимтгэл1

-

Жилийн 1.8% - 4%

Харилцагчийн хүсэлтээр авах шимтгэлүүд

Өөрчлөлт оруулах

20 ам.доллар

20 ам.доллар

Цуцлах

30 ам.доллар

30 ам.доллар

Гадаад баталгаатай холбогдон гарсан бусад шимтгэл, зардал

Баталгаа гаргуулагч хариуцна.

Бүрдүүлэх баримтууд:

  1. Гадаад баталгааг гаргуулах хүсэлт (татах)
  2. Талуудын хооронд байгуулсан гэрээ хэлцэл, нэхэмжлэл;
  3. Эх үүсвэргүй баталгаа гаргуулах бол банкны зээлийн судалгааны баримтуудыг бүрдүүлнэ;
  4. Шаардлагатай тохиолдолд банкны комплаенс үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт баримт, мэдээллийг бүрдүүлнэ.

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК