АККРЕДИТИВ

ИМПОРТЫН АККРЕДИТИВ

Шимтгэлийн хувь, хэмжээ

Эх үүсвэртэй

Эх үүсвэргүй

Аккредитив нээх

50 ам.доллар

50 ам.доллар

Төлбөр гүйцэтгэх

20 ам.доллар

20 ам.доллар

Эрсдэлийн шимтгэл

-

Жилийн 1.8% - 4%

Харилцагчийн хүсэлтээр авах шимтгэлүүд

Өөрчлөлт оруулах

20 ам.доллар

20 ам.доллар

Цуцлах

30 ам.доллар

30 ам.доллар

Аккредитивтай холбогдон гарсан бусад шимтгэл, зардал

Аккредитив нээлгэгч хариуцна

Бүрдүүлэх баримтууд:

  • Импортын аккредитив нээлгэх хүсэлт (татах);
  • Худалдааны гэрээ, нэхэмжлэх;
  • Эх үүсвэргүй аккредитив нээлгэх бол банкны зээлийн судалгааны баримтуудыг бүрдүүлнэ;
  • Шаардлагатай тохиолдолд банкны комплаенс үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт баримт, мэдээллийг бүрдүүлнэ.

 

ЭКСПОРТЫН АККРЕДИТИВ

Шимтгэлийн хувь, хэмжээ

  Нээгдсэн аккредитивыг мэдэгдэх

15 ам.доллар

  Баримт шалгаж, төлбөрт илгээх

0.05 хувь (доод хэмжээ 30 ам.дол, дээд хэмжээ 200 ам.дол)

  Харилцагчийн хүсэлтээр авах шимтгэлүүд

  Аккредитивын өөрчлөлт мэдэгдэх

10 ам.доллар

  Аккредитив цуцлах

30 ам.доллар

  Баримтыг шуудангаар илгээх

Шуудангийн тарифаар

Аккредитивтай холбогдон гарсан бусад шимтгэл, зардал

Аккредитив хүлээн авагч хариуцна

Бүрдүүлэх баримтууд:

  • Худалдааны гэрээ, нэхэмжлэх;
  • Шаардлагатай тохиолдолд банкны комплаенс үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт баримт, мэдээллийг бүрдүүлнэ.

 

АККРЕДИТИВЫН ДАРААХ САНХҮҮЖИЛТ

Валют

Жилийн

хүү

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хугацаа

Импортын зээлийн нөхцөлүүд

USD

8%-9%

10,000- 500,000  ам.доллар

 /Гэрээний үнийн дүнгийн 100%/   

12 хүртэл сар

EUR

5%-6%

RUB

15%

Бусад нөхцөл

Өргөдлийн хураамж

15,000 төгрөг

Шимтгэл

Олгосон зээлийн  1%  буюу 3,000 ам.доллараас хэтрэхгүй

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

Зээлийн үлдэгдлийн 1% буюу 3,000 ам.доллараас хэтрэхгүй

Бүрдүүлэх баримтууд:

  • Импортын аккредитив нээлгэх хүсэлт (татах);
  • Худалдааны гэрээ, нэхэмжлэх;
  • Банкны зээлийн судалгааны баримтуудыг нэмж бүрдүүлнэ;
  • Шаардлагатай тохиолдолд банкны комплаенс үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт баримт, мэдээллийг бүрдүүлнэ.

 

 
 
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК