ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ШУГАМ

ХУДАЛДААНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН ШУГАМ

Валют

Жилийн

хүү

Зээлийн

хэмжээ

Зээлийн хугацаа

ОУХОБ1-ны худалдааны санхүүжилтийн шугам:

1. Эх үүсвэргүй аккредитив

2.Эх үүсвэргүй баталгаа гаргуулах

3. Аккредитивын дараах санхүүжилт

4. Импортын зээл авах эрхтэй

USD

Ашиглаж буй бүтээгдэхүүний ҮХШЕН-ийн

дагуу

Ашиглаж буй бүтээгдэхүүний ҮХШЕН-ийн дагуу

12  хүртэл сар

EUR

RUB

Бусад нөхцөл

Өргөдлийн хураамж

Ашиглаж буй бүтээгдэхүүний ҮХШЕН-ийн дагуу

Шимтгэл

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

Тайлбар:
1 – Олон улсын хөрөнгө оруулалтын банк
 
Бүрдүүлэх баримтууд:
1. Худалдааны гэрээ, нэхэмжлэх;
2. Банкны зээлийн судалгаанд бүрдүүлэх баримтууд;
3. Шаардлагатай тохиолдолд банкны комплаенс үйл ажиллагаатай холбоотой нэмэлт баримт бүрдүүлнэ.
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК