ГЭНЭТИЙН ОСОЛ, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ДААТГАЛ

1. ХҮҮХДИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Даатгалын зүйл:

 • 18 хүртэлх насны  хүүхэд

 

Даатгалын үнэлгээ:

 • 2 сая төгрөгөөс дээш

 

Даатгалын хамгаалалт:

 • Байгалийн эрсдэл;
 • Зам тээврийн осол;
 • Мал амьтдын нөлөөллийн эрсдэл;
 • Гадны халдлагад өртөх эрсдэл;
 • Ахуйн болон бусад эрсдэл /түлэгдэх, хайрагдах, тогонд цохиулах, угаартах, зүсэгдэх, хавчуулагдах, хөлдөх, халтирах, цохиулах, хорт хийнд хордох, хөрсний нуралт, наранд цохиулах, наранд хордох/;
 • Урлаг, спорт, сургалт, үйлдвэрлэлийн холбогдолтой осол /Үүнд олон улсын болон улсын чанартай уралдаан тэмцээний үеийн осол хамаарахгүй/;

2. ИРГЭДИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Даатгалын зүйл:

 • Насанд хүрсэн иргэн

Даатгалын үнэлгээ:

 • 4 сая төгрөгөөс дээш

Даатгалын хамгаалалт:

 • Байгалийн эрсдэл;
 • Зам тээврийн осол;
 • Мал амьтдын нөлөөллийн эрсдэл;
 • Гадны халдлагад өртөх эрсдэл;
 • Ахуйн болон бусад эрсдэл /түлэгдэх, хайрагдах, тогонд цохиулах, угаартах, зүсэгдэх, хавчуулагдах, хөлдөх, халтирах, цохиулах, хорт хийнд хордох, хөрсний нуралт, наранд цохиулах, наранд хордох/;
 • Урлаг, спорт, сургалт, үйлдвэрлэлийн холбогдолтой осол /Үүнд олон улсын болон улсын чанартай уралдаан тэмцээний үеийн осол хамаарахгүй/;

3. ХУРДАН МОРЬ УНААЧ ХҮҮХДИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Даатгалын зүйл:

 • Хурдан морь унаач хүүхдийг тус тус даатгана.

 

Даатгалын үнэлгээ:

 • 20 сая төгрөг

 

Даатгалын хамгаалалт:

 • Үндэсний их баяр наадам болон бүх түвшний хурдан морины уралдаан, түүний    бэлтгэл, сунгааны үед үүсэж болзошгүй бүхий л гэнэтийн осол, гэмтлийн улмаас үүдэн гарсан аливаа хохирол;
 • Хурдан морь унах эрсдэлээс үүдэн Даатгуулагчийн амь насанд аюултай нөхцөл үүссэн тохиолдолд яаралтай шилжүүлэх, тээвэрлэлтийн зардлыг 10,000,000 төгрөг /арван сая/ хүртэлх хэмжээгээр тооцож даатгалын үнэлгээнд багтаан, даатгалын гэрээний хугацаанд нэг удаа олгоно.

 

4. ДОТООД АЯЛЛЫН ДААТГАЛ

Даатгалын зүйл:

 • Аялагчдын амь нас, эрүүл мэнд даатгана. 

 

Даатгалын үнэлгээ:

 • 10 сая төгрөг

 

Даатгалын хамгаалалт:

Дотоод аяллын даатгалын хугацаа 1 сар байх ба хамгаалалтад дараах эрсдэлүүд хамаарна. Үүнд:

 • Байгалийн эрсдэл;
 • Зам тээврийн осол;
 • Мал амьтдын нөлөөллийн эрсдэл;
 • Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл, эс үйлдлээс үүссэн осол;
 • Ахуйн болон бусад эрсдэл /түлэгдэх, хайрагдах, тогонд цохиулах, угаартах, зүсэгдэх, хавчуулагдах, хөлдөх, халтирах, цохиулах, хорт хийнд хордох, хөрсний нуралт, наранд цохиулах, наранд хордох/;
 • Зөөн тээвэрлэх зардал (яаралтай түргэн тусламж дуудах).
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК