Иргэдийн дансны шимтгэл, хураамж

Харилцах MNT Валют
Бэлэн мөнгөний орлогын гүйлгээ Шимтгэлгүй бэлэн валютын шимтгэл1
Бэлэн мөнгөний зарлагын гүйлгээ
УБ хот, аймгийн төв 200 төг 200 төг + бэлэн валютын шимтгэл2
Сум суурин газар 1,000,000 төгрөг хүртэл 200₮
1,000,000 дээш 200₮+0,01%
Бэлэн бус гүйлгээ 150 төг 200 төг
Банк хоорондын гүйлгээ /данснаас шилжүүлэхэд/ 3,000,000 төгрөг хүртэл 200 төг 1,000 төг
3,000,001 төгрөгөөс дээш 500 төг
Бэлнээр тушааж банк хооронд шилжүүлэх
Улаанбаатар хот /Төрийн сан банкруу 500 төг/ 1.000 төг 1.000 төг
Орон нутаг 500 төг 1.000 төг
Данс хөтөлсний шимтгэл
    Энгийн харилцах данснаас сар бүр 200 төг
    Хугацаагүй хадгаламжаас жилийн эцэст 2,000 төг
Данс хаах 1,000 төг*

 

1 -  Бэлнээр тушааж буй Рублийн 10, 50, 100-тын дэвсгэртүүдээс  2,7 хувь, бусад дэвсгэртээс Улаанбаатар хотод шимтгэлгүй, Орон нутагт 1 хувь, Английн фунт стерлинг, Японы иенээс 0.3 хувь, Хятадын юаны 1-20тын дэвсгэрт болон Америк долларын 1,2,5-тын дэвсгэртээс 2,0 хувийн шимтгэл, Воны дэвсгэртээс 1.5 хувийн шимтгэлийг тус тус тооцон авна.

2 -  Бэлэн бусаар шилжиж орсон, харилцах дансанд олгогдсон хүү, болон бэлэн бус ханшаар дансандаа худалдаж авсан валютыг  бэлнээр зарлага гарган авахад Ам.доллар болон Еврогоос Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүдэд 0.25 хувь; бусад сум, суурин газарт 0.35 хувь, Иен 0.35 хувь, Рубль 1,5 хувь, Английн фунт 0,3 хувь, Юаниас Улаанбаатар хот, аймгийн төвүүдэд 0.1 хувь; бусад сум, суурин газарт 0.2 хувийн шимтгэл тооцогдоно.

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК