Зээлийн бүтээгдэхүүний маягт татаж авах

Харилцагч таны цаг хугацаа, зардлыг хэмнэх үүднээс Төрийн банкнаас олгож буй зээлийн бүтээгдэхүүний маягтуудыг сайтандаа байрлууллаа.

Та өөрийн авах гэж буй зээлийн төрлөөсөө шалтгаалан дараах маягтыг татан авч бөглөөд бүрдүүлсэн материалын хамт салбар дээр авч ирж болно.

Анхааруулга:

  • Та зээлийн өргөдлийг үнэн зөв, бүрэн гүйцэт бөглөнө үү.
  • Хүснэгтийн дүнг бөглөхдөө төгрөг бол сая төгрөг, доллар бол мянган доллараар нарийвчлан бичнэ үү.

Өргөдөл татаж авах

1. Орон сууцны зээл: Иргэдэд нийтийн болон амины орон сууц худалдан авахад нь зориулан олгож буй зээл

Зээлийн хэмжээ: 100.0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа: 15 жил хүртэл

Зээлийн хүү: 2.4%-2.5%

Дэлгэрэнгүй

Анкет татан авах

2. Жижиг дунд бизнесийг дэмжих зээл: Уг зээлийг үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч хуулийн этгээд, иргэнд хөрөнгө оруулалт болон эргэлтийн хөрөнгийг санхүүжүүлэх зориулалтаар олгоно.

Зээлийн хэмжээ: 300.0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа: 3 жил хүртэл

Зээлийн хүү: 1.8%-2.0%

Дэлгэрэнгүй

Иргэн: Анкет татан авах , Байгууллага: Анкет татан авах

3. Цалингийн зээл: Тус банктай "Хамтран ажиллах гэрээ" байгуулсан хуулийн этгээдийн ажиллагсдад ирээдүйн цалин болон түүнтэй адилтгах орлогыг барьцаалан богино хугацааны санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан олгож буй зээл юм.

Зээлийн хэмжээ: Таны 18 сарын цэвэр цалингийн нийлбэрийн 80% хүртэл

Зээлийн хугацаа: 24 сар

Зээлийн хүү: 1.5%-2.0%

Дэлгэрэнгүй

Анкет татан авах

4. Хадгаламж барьцаалсан зээл: Харилцагчийн банкинд байршуулсан төгрөг болон ам.долларын хугацаатай хадгаламж, хадгаламжийн сертификатыг барьцаалан олгож буй зээлийг хэлнэ.

Зээлийн хэмжээ: Таны хадгаламжийн дүнгийн 80%-с хэтрэхгүй

Зээлийн хугацаа: Хадгаламжийн хугацаанаас хамаарна

Зээлийн хүү: Хадгаламжийн хүү дээр +0,4%

Дэлгэрэнгүй

Анкет татан авах

5. Санхүүгийн түрээсийн зээл: Банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бэлтгэн нийлүүлэгч буюу худалдагчаас шаардлагатай эд хөрөнгийг худалдан авахад нь зориулж иргэд, хуулийн этгээдэд олгож буй зээлийг хэлнэ.

Зээлийн хэмжээ: Худалдан авч буй автомашин, тоног төхөөрөмжийн үнийн дүнгийн 70% хүртэл

Зээлийн хугацаа: 36 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 1.5%-2.0%

Дэлгэрэнгүй

Иргэн: Анкет татан авах , Байгууллага: Анкет татан авах

6. Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл: Иргэд, ААН байгууллагын өмчлөлд буй үл хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаалж бизнесийн болон хэрэглээний зориулалтаар олгож буй зээлийг хэлнэ.

Зээлийн хэмжээ: 50,0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа: 24 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 1.8%-2.2%

Дэлгэрэнгүй

Иргэн: Анкет татан авах , Байгууллага: Анкет татан авах

8.Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах зээл: Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилгоор үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахад зориулан хуулийн этгээд, иргэнд олгож буй зээлийг хэлнэ.

Зээлийн хэмжээ: Харилцагч байгууллагын төлбөрийн чадвараас хамааруулж тогтооно.

Зээлийн хугацаа: 10 жил хүртэл

Зээлийн хүү: 1.8%-2.0%

Дэлгэрэнгүй

Иргэн: Анкет татан авах , Байгууллага: Анкет татан авах

9.Бизнесийн зээлийн шугам: Үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх зорилгоор үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахад зориулан хуулийн этгээд, иргэнд олгож буй зээлийг хэлнэ.

Зээлийн хэмжээ: Харилцагч байгууллагын бизнесийн цар хүрээнээс хамаарна.

Зээлийн хугацаа: 24 сар

Зээлийн хүү: 1.5%-2.2%

Дэлгэрэнгүй

Иргэн: Анкет татан авах , Байгууллага: Анкет татан авах

10.Том аж ахуй нэгжийн зээл: Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч томоохон хуулийн этгээдийн хөрөнгө оруулалт болон эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтэд зориулан олгож буй зээлийг хэлнэ.

Зээлийн хэмжээ: Өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл

Зээлийн хугацаа: 36 сар хүртэл

Зээлийн хүү: 1.5%-2.0%

Дэлгэрэнгүй

Анкет татан авах

12. Картын зээл: Танд картандаа нээлгэсэн зээлийн эрхийн хэмжээгээр төлбөр тооцоо хийх, бэлэн мөнгө авах боломжтой юм.

Зээлийн хэмжээ: Сүүлийн 3 сарын цэвэр цалингийн дундаж дүнгийн 70 хувь хүртэл

Зээлийн хүү: 2,0%

Дэлгэрэнгүй

Анкет татан авах

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2020 Төрийн банк ХХК