Хөрөнгө барьцаалсан хэрэглээний зээл

Цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлогод тулгуурлан ирээдүйд орж ирэх мөнгөн орлого, цалингийн болон бизнесийн тогтмол орлоготой зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн орон сууц, амины сууц, хашаа байшин, тээврийн хэрэгслийн үнэлгээнд тулгуурлан иргэдийн хувийн болон ахуйн хэрэгцээг санхүүжүүлэхэд зориулан олгогдох зээл юм.

 

ОРОН СУУЦ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ОРОН СУУЦ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

УЛААНБААТАР

ОРОН НУТАГ

Зээлийн хэмжээ:

100.0 сая төгрөг хүртэл

60.0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа:

50 хүртэл сар

Зээлийн хүү (жилийн):

20.4%-24.0%

Өргөдлийн хураамж:

10,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 22.16% - 24.58%   

АМИНЫ СУУЦ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

АМИНЫ СУУЦ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

УЛААНБААТАР

ОРОН НУТАГ

Зээлийн хэмжээ:

40.0 сая төгрөг хүртэл

30.0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа:

50 хүртэл сар

Зээлийн хүү (жилийн):

20.4%-24.0%

Өргөдлийн хураамж:

10,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 22.16% - 24.58%   

ХАШАА БАЙШИН  БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ХАШАА БАЙШИН БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

УЛААНБААТАР

ОРОН НУТАГ

Зээлийн хэмжээ:

30.0 сая төгрөг хүртэл

20.0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа:

50 хүртэл сар

Зээлийн хүү (жилийн):

20.4%-24.0%

Өргөдлийн хураамж:

10,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

 

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 22.16% - 24.58%   

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ БАРЬЦААЛСАН ЗЭЭЛ

УЛААНБААТАР

ОРОН НУТАГ

Зээлийн хэмжээ:

20.0 сая төгрөг хүртэл

10.0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа:

30 хүртэл сар

Зээлийн хүү (жилийн):

20.4%-24.0%

Өргөдлийн хураамж:

10,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

 

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 22.5% - 24.91%   

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК