Цалингийн зээл

Цалингийн орлогоороо зээлийн төлбөрийг сар бүр тогтмол төлөх чадвартай иргэнд зориулан олгох зээл. 

 

Цалингийн цахим зээл

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ЦАЛИНГИЙН ЦАХИМ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

500,000 - 30,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн хүү (жилийн):

18.0%

Зээлийн хугацаа:

30 сар хүртэл

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 0.5%

 

Гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл:

Зээлийн үлдэгдлийн 1%

Нэмэгдүүлсэн хүү:

Хуваарьт хугацаандаа төлөгдөөгүй зээлийн дүнгээс нэмэгдүүлсэн хүүг тооцно. Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү байна.

Эргэн төлөгдөх нөхцөл:

Дараах хоёр хувилбараас зээлдэгчээр сонгуулж тогтооно:

1. Сар бүр үндсэн зээл тэнцүү төлөх

2. Сар бүр үндсэн зээл, хүүгийн төлбөрийн нийлбэр тэнцүү төлөх

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.84%-21.5%

 

 

Салбар нэгж дээр судлах цалингийн зээл

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ЦАЛИНГИЙН ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

50.0 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хүү (жилийн):

20.4%-18.0%

14.4%*

Зээлийн хугацаа:

30 сар хүртэл

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1%

0.5%*

Гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл:

Зээлийн үлдэгдлийн 1%

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.84%-21.5%

 

- Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 14.4 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

*Аж ахуйн нэгж, байгууллагын харилцах дансны сүүлийн 3 сарын дундаж орлогын гүйлгээний дүн 5,000,000,000 төгрөг болон түүнээс дээш дүнтэй байх, ажилтны тоо 1000-аас дээш байх эсхүл хадгаламжийн дансны доод үлдэгдэл 5,000,000,000 төгрөгөөс дээш үлдэгдэлтэй байх, ажилтны тоо 1000-аас дээш байх. 

 

Зээлийн анкет татах бол ЭНД дарж татаж авна уу.

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК