Орон сууц, хашаа, байшин худалдан авах зээл

Эрхэм харилцагч Таны Орон сууц, амины сууц, хашаа байшин, авто зогсоол худалдан авахад хэрэгцээтэй байгаа санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан Төрийн Банк орон сууц, хашаа, байшин худалдан авах зээлийг санал болгож байна.

 

ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

ТӨГРӨГ

АМ.ДОЛЛАР

Зээлийн хэмжээ:

Худалдан авч буй орон сууцны үнийн дүнгээс хэтрэхгүй*

Улаанбаатар

Аймаг

УБ, Орхон, Дархан-Уул болон Өмнөговь аймгийн төвд байрлалтай бол

ОН-т Аймгийн төв,  суманд байрлалтай бол

1.0 тэрбум хүртэлх төгрөг

500.0 сая хүртэлх төгрөг

100 мянган ам.доллар хүртэл

50.0 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар

Урьдчилгаа:

30%

30%

31%-с дээш

Зээлийн хугацаа:

240 сар хүртэл

120 сар хүртэл

Зээлийн хүү (жилийн):

21.6% - 18.0%

19.2%

18.0%

Өргөдлийн хураамж:

0 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл:

Зээлийн үлдэгдлийн 1%, 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Нэмэлт: Орон сууц нэмэлтээр барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ 0% байж болно.

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.04%-21.69%

 

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 14.4 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

АМИНЫ СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

АМИНЫ СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

УБ, Орхон болон Дархан-Уул аймгийн төвд байрлалтай бол 

Аймгийн төв, суманд байрлалтай бол

100.0 сая төгрөг хүртэл

70.0 сая төгрөг хүртэл

Урьдчилгаа:

30%

Зээлийн хугацаа:

120 сар хүртэл

Зээлийн хүү (жилийн):

21.6% - 18.0%

Өргөдлийн хураамж:

0 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл:

Зээлийн үлдэгдлийн 1%, 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Нэмэлт:  Орон сууц нэмэлтээр барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ 0% байж болно.

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.04%-21.69%

 

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 14.4 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

ХАШАА БАЙШИН ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ХАШАА БАЙШИН ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

УБ, Орхон болон Дархан-Уул аймгийн төвд байрлалтай бол 

Аймгийн төв, суманд байрлалтай бол

80.0 сая төгрөг хүртэл

    60.0 сая төгрөг хүртэл

Урьдчилгаа:

30%

Зээлийн хугацаа:

120 сар хүртэл

Зээлийн хүү (жилийн):

21.6% - 18.0%

Өргөдлийн хураамж:

0 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл:

Зээлийн үлдэгдлийн 1%, 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Нэмэлт: Орон сууц нэмэлтээр барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ 0% байж болно.

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.28%-21.9%

 

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 14.4 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

АВТО ЗОГСООЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

АВТО ЗОГСООЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ**

Зээлийн хэмжээ:

УБ, Орхон болон Дархан-Уул аймгийн төвд байрлалтай бол 

Аймгийн төв, суманд байрлалтай бол

50.0 сая төгрөг хүртэл

Урьдчилгаа:***

30%

Зээлийн хугацаа:

96 сар хүртэл

Зээлийн хүү (жилийн):

21.6% - 18.0%

Өргөдлийн хураамж:

0 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл:

Зээлийн үлдэгдлийн 1%, 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Нэмэлт:

Орон сууц нэмэлтээр барьцаалсан тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийн хэмжээ 0% байж болно.

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.28%-21.9%

 

** Орон сууц болон авто зогсоол хамтад нь худалдан авах тохиолдолд “Орон сууц худалдан авах зээл”-ийн нөхцөлөөр авах боломжтой. 

*** Авто зогсоол худалдан авах зээлийн хувьд Төрийн банкнаас авсан орон сууцны зээлийн үлдэгдэлтэй тохиолдолд орон сууцны үнэлгээнээс хамааруулан урьдчилгаа төлбөрийг бууруулах боломжтой. 

 

 

Зээлийн анкет татах бол ЭНД дарж татаж авна уу.

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК