Орон сууц, хашаа, байшин худалдан авах зээл

Эрхэм харилцагч Таны Орон сууц, амины сууц, хашаа байшин худалдан авахад хэрэгцээтэй байгаа санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан Төрийн Банк орон сууц, хашаа, байшин худалдан авах зээлийг санал болгож байна.

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

ТӨГРӨГ

АМ.ДОЛЛАР

Зээлийн хэмжээ:

Улаанбаатар

Аймаг

Сум

Улаанбаатар

Аймаг

200.0 сая төгрөг хүртэл

100.0 сая төгрөг хүртэл

50.0 сая төгрөг хүртэл

100 мянган ам.доллар хүртэл

50.0 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар

Урьдчилгаа:

30%

30%

31%-с дээш

Зээлийн хугацаа:

120 хүртэл сар

180 хүртэл сар

240 хүртэл сар

120 хүртэл сар

Зээлийн хүү (жилийн):

14.4%

16.8%

18.0%

19.2%

18.0%

Өргөдлийн хураамж:

15,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Зээлийн бодит өртөг (жилийн): 

АМИНЫ СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

АМИНЫ СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

Улаанбаатар

Аймаг

Сум

80.0 сая төгрөг хүртэл

50.0 сая төгрөг хүртэл

15.0 сая төгрөг хүртэл

Урьдчилгаа:

30%

Зээлийн хугацаа:

60 хүртэл сар

Зээлийн хүү (жилийн):

16.8%-15.6%

Өргөдлийн хураамж:

15,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

 

Зээлийн бодит өртөг (жилээр):

ХАШАА БАЙШИН ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ХАШАА БАЙШИН ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

Улаанбаатар

Аймаг

Сум

50.0 сая төгрөг хүртэл

30.0 сая төгрөг хүртэл

20.0 сая төгрөг хүртэл

Урьдчилгаа:

30%

Зээлийн хугацаа:

60 хүртэл сар

Зээлийн хүү (жилийн):

16.8%-15.6%

Өргөдлийн хураамж:

15,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК