Орон сууц, хашаа, байшин худалдан авах зээл

Эрхэм харилцагч Таны Орон сууц, амины сууц, хашаа байшин худалдан авахад хэрэгцээтэй байгаа санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан Төрийн Банк орон сууц, хашаа, байшин худалдан авах зээлийг санал болгож байна.

 

ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ОРОН СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

ТӨГРӨГ

АМ.ДОЛЛАР

Зээлийн хэмжээ:

Худалдан авч буй орон сууцны үнийн дүнгээс хэтрэхгүй*

Улаанбаатар

Аймаг

УБ, Орхон, Дархан-Уул болон Өмнөговь аймгийн төвд байрлалтай бол

ОН-т Аймгийн төв,  суманд байрлалтай бол

1.0 тэрбум хүртэлх төгрөг

500.0 сая хүртэлх төгрөг

100 мянган ам.доллар хүртэл

50.0 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар

Урьдчилгаа:

30%

30%

31%-с дээш

Зээлийн хугацаа:

240 сар хүртэл

120 сар хүртэл

Зээлийн хүү (жилийн):

21.6% - 18.0%

19.2%

18.0%

Өргөдлийн хураамж:

15,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл:

Зээлийн үлдэгдлийн 1%, 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.04%-21.69%

 

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 15.6 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

АМИНЫ СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

АМИНЫ СУУЦ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

УБ, Орхон болон Дархан-Уул аймгийн төвд байрлалтай бол 

Аймгийн төв, суманд байрлалтай бол

100.0 сая төгрөг хүртэл

70.0 сая төгрөг хүртэл

Урьдчилгаа:

30%

Зээлийн хугацаа:

120 сар хүртэл

Зээлийн хүү (жилийн):

21.6% - 18.0%

Өргөдлийн хураамж:

15,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл:

Зээлийн үлдэгдлийн 1%, 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.04%-21.69%

 

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 15.6 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

ХАШАА БАЙШИН ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

ЗЭЭЛИЙН НӨХЦӨЛ

ХАШАА БАЙШИН ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ

Зээлийн хэмжээ:

УБ, Орхон болон Дархан-Уул аймгийн төвд байрлалтай бол 

Аймгийн төв, суманд байрлалтай бол

80.0 сая төгрөг хүртэл

    60.0 сая төгрөг хүртэл

Урьдчилгаа:

30%

Зээлийн хугацаа:

120 сар хүртэл

Зээлийн хүү (жилийн):

21.6% - 18.0%

Өргөдлийн хураамж:

15,000 төгрөг

Зээл олгох үйлчилгээний шимтгэл:

Олгосон зээлийн 1% буюу 2.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

 

Гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл:

Зээлийн үлдэгдлийн 1%, 3.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

Зээлийн бодит өртөг (жилээр): 18.28%-21.9%

 

* Байнгын найдвартай зээлдэгч, стратегийн ач холбогдол бүхий иргэн, байгууллагын хувьд зээлийн хүсэлт, судалгаа шинжилгээ, үр ашигт үндэслэн хүүг жилийн 15.6 хувь хүртэл бууруулж, урьдчилгаа төлбөр, шимтгэл хураамжид хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.

 

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2023 Төрийн банк ХК