Ноолуур бэлтгэлийн зээл

  • Ноолуур самнах болон түүнээс дээш дамжлага бүхий аж ахуйн нэгж байх бөгөөд энэ шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг ХХААХҮЯ-аас ирүүлсэн жагсаалтаар тодорхойлох,
  • Зээл хүсэгч нь Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар суутган төлөгчөөр бүртгүүлсэн, эсвэл нэмэгдсэн өртөгийн албан татвараас чөлөөлөгдсөн тухай Татварын ерөнхий газрын лавлагаа, тодорхойлолттой байх ,
  • Бизнесийн тогтмол мөнгөн урсгалтай, үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн орлогын 70 хувиас хэтрэхгүй дүнгээр зээл, зээлийн хүүг хуваарийн дагуу хэсэгчлэн төлөх чадвартай
  • Зээл хүсэгч нь тухайн эрхэлж буй бизнесийнхээ үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг эрх бүхий холбогдох байгууллагаас авсан, бусад баримт бичиг нь хуульд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан,
  • Чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй байх,
Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК