Ноолуур бэлтгэлийн зээл

 

Валют

Жилийн хүү

Зээлийн хугацаа

Шимтгэл

Өргөдлийн хураамж

Зээлийн нөхцөл

MNT

3.0%

12 сар хүртэл

Олгосон зээлийн 1% буюу 3 сая ₮-өөс хэтрэхгүй

15,000 төгрөг

Зээлийн хэмжээ

5.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

Зээлийн үлдэгдлийн 1% буюу 3 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.                                                   Дахин санхүүжүүлэх зээлийн хувьд нөхцөл өөрчилсний шимтгэл төлөхгүй.

Нэмэгдүүлсэн хүүгийн хэмжээ

Хуваарьт хугацаандаа төлөгдөөгүй зээлийн дүнгээс нэмэгдүүлсэн хүүг тооцно. Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү байна.

Зээл эргэн төлөгдөх нөхцөл

1. Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа 6 сараас доошгүй байна.

2. Зээл төлөх хэлбэр: Сар бүр нийт төлбөр тогтмол  дүнгээр төлөх.

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК