Ноолуур бэлтгэлийн зээл

 

Валют

ЗГ-ын хүүгийн дэмжлэг

Жилийн хүү

Зээлийн хугацаа

Өргөдлийн хураамж

Зээлийн нөхцөл

MNT

13.0%

5.0%

12 сар хүртэл

15,000 төгрөг

Зээлийн хэмжээ

5.0 тэрбум төгрөг хүртэл

Шимтгэл

400.0 сая төгрөг хүртэл 1%

400.0 сая төгрөг - 600.0 сая төгрөг 0.8%.

600.0 сая төгрөг - 1 тэрбум төгрөг 0.5%

1 тэрбум төгрөгөөс дээш 0.3%

 

(Дээд хязгаар: 3.0 сая төгрөг)

Зээлийн гэрээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулах

Зээлийн үлдэгдлийн 1% буюу 3 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.                                              

Нэмэгдүүлсэн хүүгийн хэмжээ

Хуваарьт хугацаандаа төлөгдөөгүй зээлийн дүнгээс нэмэгдүүлсэн хүүг тооцно. Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү байна.

Зээл эргэн төлөгдөх нөхцөл

1. Үндсэн зээлээс чөлөөлөх хугацаа 6 сар хүртэл.

2. Хүүг сар бүр, үндсэн зээлийг бизнесийн мөнгөн урсгалтай уялдуулан тогтоох.

3. Тухайн зээлд бүтцийн өөрчлөлт хийхгүй.

4. Зээлийг дахин санхүүжүүлэхгүй. 

Хөтөлбөр хэрэгжих хугацаа: 2024 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2024 Төрийн банк ХК