Газар тариалангийн дамжуулан зээл

 

Зээлийн бүтээгдэхүүний нэр

 

Бүтээгдэхүү-ний код

 

Валют

 

Жилийн хүү

 

Зээлийн хугацаа

 

Зээлийн хэмжээ

Газар тариалангийн дамжуулан зээл

16552400

MNT

3%

12 хүртэл сар

5 тэрбум төгрөг хүртэл

Шимтгэл

Олгосон зээлийн 1% буюу 3 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй

Өргөдлийн хураамж

15,000 төгрөг

Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл

Зээлийн үлдэгдлийн 1% буюу 3 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.

Нэмэгдүүлсэн хүүгийн хэмжээ

Хуваарьт хугацаандаа төлөгдөөгүй дүнгээс нэмэгдүүлсэн хүүг тооцно. Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү байна.

Зээл эргэн төлөх нөхцөл

1.Үндсэн зээлээс дээд тал нь 6 хүртэл сар чөлөөлж болно.      

          2.Хүүг сар бүр, үндсэн зээлийг бизнесийн мөнгөн урсгалтай уялдуудан тогтоох

Гялс банк

Ухаалаг гар утас болон таблетанд зориулсан ‘Gyals Bank’ аппликейшн нь интернэтийн сүлжээ бүхий хаанаас ч банкны үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлдэг.

Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН БАНК

Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, бага тойруу 7/1

УТАС

1800-1881

© 2009-2021 Төрийн банк ХХК