Анхаарна уу: Та мэдээллээ бүрэн оруулаарай.
I. Хувь хүний талаарх мэдээллүүд
Зураг
I.1. Садан төрлийн байдал. /Таны болон эхнэр, /нөхөр/ -ийн эцэг, эх, өөрийн эмээ, өвөө, ах, дүү, өрх тусгаарласан хүүхдээ оруулна/
Овог нэрРегистрийн №Таны юу болохТөрсөн онХүйсТөрсөн газарХаана ямар ажил хийдэг Холбоо барих утас
II. Харилцах утас, хаяг
III. Боловсрол (сүүлд төгссөн сургуулиасаа эхлэн бичнэ үү):
Элссэн огнооТөгссөн огнооСургуулийн нэрМэргэжил, мэргэшилЗэрэг, цолГолч дүн
IV. Мэргэжил дээшлүүлсэн байдал /сургалт, семинар, курст хамрагдсан г.м/
Ямар чиглэл, сэдвээрХаанаХэзээЯмар хугацаагаарСертификат, гэрчилгээний №
V. Гадаад хэлний мэдлэг (сонгоно уу)
Гадаад хэлний нэрЯрьсныг ойлгохӨөрөө ярихУншиж ойлгохБичиж орчуулах
YI. Ажил эрхлэлтийн байдал (сүүлд хийж байсан ажлаасаа эхлэн бичнэ үү):
Байгууллагын нэрАлбан тушаалОрсон огнооГарсан огнооАвч байсан цалинАжлаас гарсан шалтгаан
VII. Суралцаагүй эсвэл ажил эрхлээгүй хугацаандаа юу хийж байсан талаараа бичнэ үү?
VIII.Дараагийн асуултуудад хариулахдаа тулгарч байсан асуудлуудын үүссэн шалтгаан, асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд таны хийсэн
алхамууд болон гарсан эцсийн үр дүнг дурьдана уу? Өөрийн хариултаа тус бүр 100 үгэнд багтаан бичнэ үү.
IX.Өмнө гүйцэтгэж байсан ажил, сурч байсан их дээд сургуульдаа болон олон нийтийн ажилд гүйцэтгэж байсан үүргээсээ дурдана уу.
X. Гавъяа шагнал
Шагналын нэрШагнагдсан онЯмар байгууллагын тодорхойлолтоор
XI. Ял шийтгэл
Би энэхүү анкетад дурдсан мэдээллүүд нь үнэн зөв болохыг баталж байгаа бөгөөд хэрэв буруу мэдээлэл өгсөн тохиолдолд энэ нь ирээдүйд байгуулах хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах үндэслэл болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.
Ачаалдагдсан :0.011682033538818
Төрийн банк -Хүний нөөцийн мэдээллийн санг удирдах систем