ОНЛАЙН КАРТ ЗАХИАЛГА гэж юу вэ?

Та хүссэн газраасаа интернэтэд холбогдон Төрийн банкны карт авах захиалгаа өгөх боломжтой боллоо. Та Монгол улсаас хандаж байгаа бол өөрт аль ойр салбарыг сонгож картаа захиална уу. Хэрэв та гадаад улсаас хандаж байгаа бол бид таны захиалсан картыг баталгаат шуудангаар танд илгээх болно.

Онлайнаар карт захиалах давуу тал

 • Та өөрийн биеэр банкинд очих боломжгүй ч интернэтээр дамжуулан Төрийн банкны карт эзэмшихээр захиалгаа өгөх боломжтой.
 • Та Монгол улсаас хандан карт захиалж байгаа бол өөрт аль ойрхон салбараа сонгож картаа хүлээн авна. Харин гадаад улсаас хандаж байгаа бол бид таны захиалсан картыг баталгаат шуудангаар танд илгээх болно.
 • Та дэлхийн хаанаас ч интернэтээр хандаж картын мэдээллээ хянах, бүх төрлийн төлбөр тооцоо хийх боломжтой.
 • Карт захиалахад нэмэлт хураамжгүй
 • Та гадаадаас онлайнаар нээсэн картын дансандаа орлого хийхийг хүсвэл хэрхэн мөнгө шилжүүлэх зааврыг ЭНД дарж авна уу.
Онлайн карт захиалах заавар

 • Онлайн карт захиалга хийхдээ бүтээгдэхүүн сонгох хэсэгт картын төрлөө сонгоод онлайнаар дансаа удирдах Гялс банк үйлчилгээнд бүртгүүлэх мэдээллээ бөглөнө.
 • Хувийн мэдээллээ оруулах хэсэгт анкетийг үнэн зөв бөглөж үйлчилгээний гэрээтэй танилцаж хүлээн зөвшөөрснөөр банк таныг онлайнаар гэрээтэй танилцсан гэж үзнэ.
Монгол улсаас хандан карт захиалж байгаа бол

 • Картаа захиалахдаа картыг хүлээн авах Төрийн банкны салбарыг сонгоно.
 • Таны карт захиалах хүсэлтийг банкны ажилтан хүлээн авч шалган тантай эргэн холбогдох болно.
Гадаад улсаас хандан карт захиалж байгаа бол

 • Карт хүлээн авах шуудангийн хаягийг оруулж картыг энгийн эсвэл буухиа шуудангийн хүргэлтээр хүлээн авах сонголтыг хийнэ.
 • Банк таны хүсэлтийг хүлээж авсан даруй таны бүртгүүлсэн и-мэйл хаягт Банкны onlinebanking@statebank.mn албан ёсны цахим хаягаас хариу өгнө.
 • Гадаад улсаас карт захиалах хүсэлт илгээсэн харилцагч банкнаас и-мэйлээр ирсэн зааврын дагуу баримтуудыг хэвлэн авч Монгол Улсад суугаа бол нотариатаар, гадаад улсад суугаа бол оршин суугаа улсынхаа Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газраар баталгаажуулан, бичиг баримтын баталгаажуулсан хуулбарын хамт баталгаат шуудангаар Банкны заасан хаягт илгээнэ. Үүнд:
  • Харилцагчийн бөглөсөн мэдээлэл бүхий анкетад баталгаат гарын үсгээ зурж, нотиариатаар баталгаажуулах.
  • Цахим үйлчилгээний ерөнхий гэрээг 2 хувь хэвлэж, гарын үсгээ зурах.
  • Онлайн түр дансны гэрээг 2 хувь хэвлэж, гарын үсгээ зурах.
  • Гадаад паспорт, цахим иргэний үнэмлэхээ нотариатаар баталгаажуулах
 • Банк таны илгээсэн баталгаат шууданг хүлээн авснаас хойш ажлын 2 өдрийн дотор шалган баталгаажуулах бөгөөд картын данс нээж, дансаа онлайнаар удирдах боломж олгох Гялс банк үйлчилгээнд бүртгэж энэ тухай мэдээллийг таны бүртгүүлсэн мэйл хаягт илгээнэ.
 • Картын данс нээгдсэнээс хойш та хуанлийн 30 хоногийн дотор та дансандаа хүсэлтийн дагуу нээх картын дансны доод үлдэгдэл, картын жилийн хураамж, картыг шуудангаар илгээхтэй холбогдон гарах зардлын нийлбэртэй тэнцэхүйц хэмжээний мөнгийг байршуулснаар Банк картын захиалгыг албан ёсоор баталгаажуулж картыг хэвлэлтэд оруулах болно.
 • Та хуанлийн 30 хоногийн дотор картын дансандаа мөнгө байршуулаагүй тохиолдолд таны картын захиалга хүчингүй болохыг анхаарна уу!
Та Төрийн банкны Гялс банк үйлчилгээнд бүртгэлтэй бол Гялс банкаараа дамжуулан карт захиалах боломжтой. Хэрэв та Гялс банк үйлчилгээнд бүртгэлгүй бол Үгүй гэж сонгоод дээрх зааврын дагуу хүсэлтээ илгээн картаа захиалж, онлайнаар данснаа удирдах үйлчилгээг аваарай.

Та төрийн банкны гялс банк үйлчилгээнд бүртгэлтэй юу?

Тийм    


Анхааруулга:

 • Онлайн хадгаламж үйлчилгээг нээлгэх харилцагч 18 нас хүрсэн байна.
 • Харилцагч нь өөрийн и-мэйл хаягны нууцлал, Гялс банкны нэвтрэх нэр, нууц үг, бусад шаардлагатай мэдээллээ нууцлах үүрэг хүлээх ба эдгээр мэдээллийг бусдад алдсан, ашиглах боломж олгосон болон өөр этгээд хууль бусаар нэвтэрсэн, мэдээллийг олж авснаас үүсэх үр дагаварыг Банк хариуцахгүй.
 • Харилцагчийн оршин сууж буй газраас үл хамааран онлайн карт захиалах, Гялс банк үйлчилгээ авахтай холбоотой харилцааг Монгол Улсын хууль тогтоомж болон харилцагчтай байгуулсан хүчин төгөлдөр гэрээний дагуу зохицуулна.